FILM I SKOLEN. En undersøgelse af børns multimodale interaktioner i en filmproduktionspraksis med iPads.

Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandlingPh.d. afhandlingForskningpeer review

Abstract

Nærværende afhandling omhandler 4. klasses elevers måder at skabe film sammen på igennem sprog, krop og objekter i undervisning med filmproduktion i faget dansk i folkeskolen. Igennem videoobservationer, som udgør afhandlingens primære datamateriale, iagttog jeg, at iPad’en havde konsekvenser for elevernes arbejde med at skabe film, og at elevernes samarbejde særligt kom til udtryk igennem kropslige handlinger omkring iPad’en. På baggrund af mine iagttagelser fandt jeg det nødvendigt at have et multimodalt blik på elevernes interaktion for herigennem at belyse relationen mellem elever, iPad og skolen som kontekst. Til at undersøge dette tager jeg afsæt i Sigrid Norris’ multimodale (inter)aktionsanalyse, der anser alle modes for betydningsfulde i en betydningskonstruktion. Multimodal (inter)aktionsanalyse kan anvendes til at analysere sociale aktørers betydningskonstruktion, som det kommer til udtryk i specifikke sociale handlinger. Handlinger anses indenfor multimodal (inter)aktionsanalyse for altid at være multimodale og medierede.
I nærværende studie af elevers interaktioner i en filmproduktionspraksis med iPads undersøger jeg særligt to elevgruppers brug af arm- og håndbevægelser herunder brug af fingre med et særligt fokus på brug af touch samt elevernes brug af hovedbevægelser herunder blikket. Med afsæt i Sigrid Norris’ multimodale (inter)aktionsanalyse får jeg et indblik i det situerede samspil mellem elevernes anvendte modes i en specifik kontekst og deres heraf mest nødvendige modes for udførelsen af handlingen. Formålet med dette er, at jeg herigennem får svar på, hvordan og igennem hvilke modes eleverne sammen i en filmproduktionspraksis særligt skaber betydninger igennem. Dette kan være med til at belyse, hvilke potentialer og udfordringer iPad’en som redskab i en filmproduktionspraksis kan medføre undervisning med og om filmproduktion. I afhandlingens analysekapitel rettes fokus også mod elevernes færdige film. Her sammenholder jeg de fremkomne film med elevernes evaluering og refleksion heraf. Derudover forholder jeg mig til to elevgruppers refleksioner over deres filmskabelsesproces i forbindelse med samarbejde. I denne del af analysen er fokus på, i hvilket omfang det praktiske arbejde med filmproduktion også udmønter sig i evnen til at reflektere over filmæstetiske spørgsmål på et mere analytisk plan. De centrale iagttagelser vedrører forholdet mellem skabelsesproces, produktion og refleksion og hvordan de varierer de to grupper imellem. Nærværende afhandling giver anledning til at diskutere en fornyet opmærksom på medieteknologier i en filmproduktionspraksis og lægger derudover op til at diskutere filmpædagogik i et bredere perspektiv.
OriginalsprogDansk
ForlagKøbenhavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet
Antal sider273
StatusUdgivet - 21 sep. 2017
Udgivet eksterntJa

Citationsformater