Flere kursister til OBU og FVU i Nordjylland

Tanja Miller, Trine Lolk Haslam, Katrine Copmann Abildgaard

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

Abstract

Evalueringen af best practice på to udvalgte udbudssteder i regi af VUC Nordjylland viser at succesen bag en højere rate af kursister end befolkningstæthed og befolkningssammensætning forudser er forholdsvis sammensatte.
Analyser af interview med konsulenter, samarbejdsparter, kursister og undervisere samt spørgeskema-undersøgelser peger på 10 fokuspunkter som særlige vigtige for at kunne forklare de gode resultater. Disse er samlet i idekatalog.

Koordineret indsats
At indsatsen skal være koordineret gælder både internt i huset og eksternt. Koordineret indsats betyder konkret, at der indledes og opbygges samarbejdsprocedurer og samarbejdsrelationer med de vigtigste eksterne samarbejdspartnere. Det er fx jobcentre, A-kasser og sagsbehandlere. Men det er lige så vigtigt, at den koordinerende indsats også omfatter procedurer for informationsstrømme, samarbejde og koordinering internt i huset.

Hurtigt optag
Hurtigt optag er en meget væsentlig faktor i at få succes i forhold af rekruttering af nye kursister. Målgruppen er ofte præget af dårlige erfaringer med at gå i skole og kan miste inspirationen til at komme i gang ved mødet med forholdsvis små sten på vejen. Fx at der går en rum tid, inden undervisningstilbuddet kan blive en realitet. Det korte tidspand mellem screeningen til og undervisningsstart en er uhyre vigtigt.

Opsøgende arbejde på virksomheder
Systematisering af det opsøgende arbejde på virksomheder har vist sig at give gode resultater. Det kan være en systematik med tilbagevendende besøg på virksomheder med tilbud om screening efter aftale med ledelse og fagforening. Det kan også være en systematik, der er bygget op omkring et stort lokalt kendskab til virksomheder i lokalområdet. Her tager konsulenter initiativ til besøg på virksomhederne eller bliver inviteret af ledelsen. I dette tilfælde er der ofte tale om produktionsnedgang i en periode for virksomhederne.

Opsøgende arbejde i lokalområdet
Det opsøgende arbejde i lokalområdet drejer sig om at få adgang til foreninger og andre forsamlinger i lokal-området. Det kan fx være fodboldklubben, skolen eller lokale arrangementer. Her viser det sig at være en god ide med visuelt materiale, hvor skriftsvage borgere fortæller om egne oplevelser med udfordringerne som skiftsvag, men også om hvordan OBU/FVU undervisningen ændrer livsbetingelser til det bedre.

Synlighed i medierne
Synlighed i medierne er først og fremmest de visuelle og IT medier. Spot i biografer, Face book sider, hjemmesider og fortællinger bragt i andre medier. Store annoncekampagner har ingen effekt.

Fagligt dygtige konsulenter og koordinatorer på fuld tid
Konsulenter på fuld tid er sandsynligvis den enkeltstående faktor, der har størst betydning for succes med rekrutteringen. Dette skyldes, at konsulenten kan have fokus på opgaven og være meget fleksibel med hensyn til tid og sted i alle samarbejdsrelationer.

På forkant med teknologi og brugen af den
Oplysninger om It–rygsæk og andre IT-baserede hjælpemidler er uhyre vigtige i rekrutteringsarbejdet. De nye muligheder, der er opstået ved anvendelse af Iphones og Ipad i hverdagen, skal formidles og gerne med tidligere kursisters hjælp. Det er også vigtigt, at undervisere såvel som konsulenter hele tiden er på forkant med udviklingen indenfor teknologien – helt ned til viden om de nyeste Aps

På forkant med regelsæt og finansiering af tilbuddet
Konsulenter og ledelse på VUC-centre kan med fordel tage ansvaret for at sætte sig ind i og formidle viden om regelsæt og dermed muligheder for finansiering af undervisningstilbuddet. Ved at tage initiativet på dette felt banes veje for afstemning af forskellige regelsæt, og der kan findes fælles løsninger.

God undervisning af kompetente undervisere
God undervisning i OBU/FVU regi handler først og fremmest om respekt for den enkelte kursist, og om efteruddannelse af underviserne. Den faglige dygtighed kan ikke overvurderes, men det respektfulde møde med kursisten, hvor denne blive inddraget i beslutninger om både form og indhold, er om muligt endnu vigtigere.

Teamorganisering
Internt på VUC-centre kan det anbefales, at arbejdet med rekruttering og drift af OBU/FVU undervisningen organiseres i teams. Dette skyldes dels, at der så er skabt et rum, hvor aktiviteter hurtigt og effektivt kan koordineres, og dels, at der er skabt et rum til systematisk videndeling. Den nyeste teknologi og den nyeste lovgivning kan nævnes som områder, der er vanskelige at have overblik over som enkeltperson.
OriginalsprogDansk
ForlagUCN
Antal sider41
StatusUdgivet - 1 dec. 2013

Emneord

  • evaluering
  • didaktik
  • voksenskoler

Citationsformater