Forældreperspektivet på det anbragte barn

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomPh.d. afhandlingForskning

Abstract

Forældres perspektiv på omsorgen for deres anbragte barn er denne afhandlings undersøgelsestema. Ved hjælp af kvalitative interviews undersøges forældres oplevelse af deres 3-10-årige barns anbringelse samt forældrenes opfattelse af deres omsorgsrolle over tid på døgninstitutionen. Undersøgelsen er suppleret med interviews af kontaktpædagoger og en døgninstitutionsleder på børnenes institution samt strukturerede observationer af anbragte børns tilknytningsaktiviteter. Undersøgelsen foregår i Danmark. Det er derfor dansk lovgivning på anbringelsesområdet, der er den samfundsmæssige kontekst for undersøgelsen.

Reviewet afdækker forskningsresultater fra USA, England, Irland, Australien, Israel, Hong Kong, Norge, Sverige og Danmark og synliggør, at der ikke direkte er forsket i forældres syn på deres barns anbringelse, så der er tale om et forskningstyndt område (Mapp & Steinberg, 2007; Thomson og Thorpe, 2004; Gilligan, 2000, 1995; Pedersen, 2010; Egelund, 2009; Schwartz et al., 2008, Schwartz, 2007). Til gengæld viser reviewet, at der findes tangerende forskning, som især har kunnet berige denne afhandlings teoridannelse og analyse.

Omsorg er forskningstemaets teoretiske omdrejningspunkt og involverer omsorgsgivere og barn i en samspils- og tilknytningsrelation (Schaffer, 2005, 2001, 1999, 1977; Poulsen, 2004, 2002). Ud fra dette anlægger undersøgelsen en psykologisk vinkel på omsorg, som danner baggrund for interviewene og observationerne. En vinkel, der henter sin teoretiske forankring i traditionel udviklingspsykologi (Stern, 2004, 2000, 1999; Trevarthen & Aitgen, 2001; Trevarthen, 2001; Schaffer, 2005, 2001, 1999, 1977) og i tilknytningsteorien (Bowlby, 2006, 1998a, 1998b, 1997, 1994; Ainsworth, 1989, 1967; Bretherton, 1987; Cassidy & Shaver, 2008; Broberg, 2010, 2008; Smith, 2003).

I den kvalitative undersøgelse er syv forældre til anbragte børn interviewet i to runder med mindst et års mellemrum, hvor den første runde er foretaget tidligt i anbringelsesforløbet. Analyserne er foretaget ud fra en hermeneutisk fortolkningsramme med inddragelse af en fænomenologisk kondenseringsmetode (Giorgi et al., 2003, 1992, 1975).
Det empiriske materiale viser i overensstemmelse med international og dansk forskning, at forældre har en betydningsfuld rolle i omsorgen, selv om de professionelle har overtaget omsorgsansvaret (Christiansen, et al., 2010; Fox & Berrick, 2007; Pinderhughes et al., 2007; Gilligan, 2000, 1995; Schwartz et al., 2008; Schwartz, 2007; Kristensen et al., 2006).
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 20 sep. 2011

Emneord

  • forældre

Citationsformater