Forandringsledelse Ny ledelsesstruktur - ny ledelsesudfordring

Helle Majbritt Stryhn

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomDiplomForskning

5 Downloads (Pure)

Abstract

Denne opgave viser forskellige perspektiver på forandringsledelse og forandringsprocesser. Praksisnære materialer bliver i opgaven udsat for analyse i forhold til teori om planlagt forandringsledelse og forandringsprocesser. Der gives en kort teorifremstilling over udvalgte teorier og efterfølgende reflekteret i forhold til egen praksis. Der er valgt teorier, hvor teori U er i fokus og processer mellem mennesker og grupper. Analyse og refleksioner har dannet grundlag til at svare på problemformuleringen igennem opgaven og til at opstille en foreløbig handleplan. Handleplanen skal i samarbejde med de involverede uddannelsesfaglige medarbejdere udfoldes, justeres og nuanceres, så den bliver aktuel og meningsfuld for alle, der skal leve og arbejde i en ny teamorganisering. Der konkluderes, at det er nødvendigt at igangsætte en forandringsproces, hvor den nuværende teamorganisering tages op til revision for at imødekomme visioner i ny ledelsesstruktur. Der er brug for en evolutionær form, der kan tangere det revolutionære, idet det kendte og stabile i form at uddannelsesspecifikke opgaver, bliver udfordret af forandringer, der kan opleves næsten revolutionære, da det tværfaglige perspektiv skal være tydeligt i adfærd, kultur og output.Ved refleksion over den planlagte forandrings elementer er det tydeligt, at de forskellige elementer påvirker hinanden, hvilket betyder, at forandringslederen skal have opmærksomhed på alle elementer.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 31 jan. 2014

Emneord

  • organisationsudvikling

Citationsformater