Fra inaktiv til regelmæssig motionsløber - en kvalitativ interviewundersøgelse af succesfuld adfærdsændring blandt motionsløbere

Vibeke Brinkmann Løite, Pernille Lund-Cramer

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomKandidatspecialeForskning

Abstract

Baggrund: Inaktivitet er i dag en af de største risikofaktorer for udvikling af livsstilssygdomme og for tidlig død. Interventioner rettet mod at få folk til at dyrke fysisk aktivitet har haft begrænset effekt på længere sigt trods god kendskab til barrierer for fysisk aktivitet. Formålet med dette speciale er at undersøge hvilke faktorer, der har betydning for opstart og fastholdelse af regelmæssig løbetræning, og hvordan disse faktorer kommer til udtryk blandt tidligere inaktive, der har gennemgået en succesfuld adfærdsændring til regelmæssige motionsløbere.

Metode: Denne kvalitative undersøgelse er baseret på filosofisk-hermeneutisk fortolkning af individuelle, semi-strukturerede interviews. Ti informanter blev selekteret strategisk blandt deltagere i forskningsprojektet DANO-RUN (7 mænd, 3 kvinder, gennemsnitsalder 41,5 år). Interviewguiden blev udarbejdet med afsæt i Theory of Planned Behavior (TPB) og The Transtheoretical Model (TTM). Efterfølgende kodning og analyse af interviewene blev udført i analysesoftwaren NVivo 10.

Resultater: TPB: Informanterne oplevede en erfaringsbaseret ændring i affective beliefs knyttet til løbeadfærden, som medvirkede til, at intentionen for at løbe ændrede sig fra et primært fokus på vægttab og kondition til at have fokus på opnåelse af fysisk og psykisk sundhed og velvære. Realistiske og overkommelige forventninger til egen løbeadfærd i kombination med et GPS-ur medvirkede til en tilstrækkelig PBC til, at intentionen udløste regelmæssig adfærd. Intentionen viste sig kun i ringe grad at være påvirket af subjective norms.
TTM: Hovedparten af informanterne gav udtryk for en eksplosiv progression gennem stages of change fra precomtemplation til action stage. En oplevelse af øget self-efficacy understøttede adfærdsændringsprocessen. Cognitive processes of change anvendtes i størst omfang på action stage, hvorimod behavioral processes of change primært anvendtes på maintenance stage. Informanterne tillagde alle forpligtigelsen overfor DANO-RUN at have afgørende motiverende betydning.

Konklusion: Denne undersøgelse viste, at individuelle faktorer i form af udvikling af et positivt selvbillede som løber, øgede løberelaterede handlekompetencer og realistisk målsætning havde betydning for opnåelsen af regelmæssig løbeadfærd. Vigtige kognitive faktorer omfattede ændrede følelser og forestillinger forbundet med udførelsen og resultatet af løbeadfærden i en positiv retning. Forventninger fra samfundet og de nære relationer havde generelt begrænset betydning. På det sociale plan havde derimod støtte fra en f.eks. et familiemedlem, en ven eller kollega betydning for fastholdelsen af adfærden. I den konkrete kontekst havde DANO-RUN-projektet afgørende motiverende betydning for fastholdelse af løbeadfærden. Disse resultater vil kunne bidrage til fremtidige interventioner rettet mod opnåelse og fastholdelse af regelmæssig løbeadfærd.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 9 apr. 2014

Emneord

  • fysisk aktiv

Citationsformater