Historien som betydningsfuld i udforskning af en nutidig sundhedsfaglig problemstilling

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelForskningpeer review

Abstract

Denne artikels formål er at udfolde, hvordan historisk feltarbejde kan bidrage betydningsfuldt til udforskning af en nutidig sundhedsfaglig problemstilling. Artiklen tager afsæt i min ph.d.-afhandling: ”Det er ikke vores patient - en kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb med Holbæk Sygehus som eksempel”, hvor der bl.a. indgår et historisk feltarbejde til at udforske den nutidige sundhedsfaglige problemstilling. I artiklen præsenteres kort ph.d.-projektets forskningsspørgsmål, teori, metode og analyse, som baggrund for efterfølgende at udfolde hvordan det historiske feltarbejde blev grebet an, samt eksempler på hvordan den historiske udforskning har bidraget værdi- og betydningsfuldt. Afslutningsvis opsummeres artiklens centrale pointer.

Citationsformater