Huskeanæstesi og sekundær viktimisering: En empirisk og teoretisk undersøgelse af personalets indvirkning på patienters risiko for udvikling af post traumatiske reaktioner efter huskeanæstesi

Camilla Sønderbæk Hald, Anne Mette Ravn

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomKandidatspecialeForskning

211 Downloads (Pure)

Abstract

Nærværende speciale har undersøgt 7 patienters oplevelser af huskeanæstesi; en utilsigtet vågen tilstand under en operation, som i værste fald kan føre til PTSD. Formålet har været at få større viden om disse patienters behov før, under og efter hændelsen, for at kunne fremsætte handleanvisende råd til sundhedspersonalet, som er de første der møder patienten. Der blev benyttet kvalitative, semi-strukturede interviews, som blev analyseret. Undersøgelsen finder, at huskeanæstesi er en traumatiserende hændelse. Tiden efter oplevelsen er særdeles vigtig, herunder hvordan patienterne oplever personalet efterfølgende. Negative reaktioner fra personalet kan betragtes som sekundær viktimisering; patienterne oplever et tillægstraume, når de ikke bliver mødt. Uhensigtsmæssig håndtering af disse patienter, skyldes formodentlig manglende viden om fænomenet, samt en generel manglende kultur på hospitalerne, som understøtter personalets arbejde med traumatiserede patienter. Personalet bør undervises og superviseres i forhold til emnet, og patienterne bør mødes med anerkendelse og tilbydes behandling.
OriginalsprogDansk
Vejledere/rådgivere
  • Spindler, Helle, Vejleder, Ekstern person
StatusUdgivet - 14 sep. 2012
Udgivet eksterntJa

Emneord

  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • PTSD
  • anerkendelse
  • huskeanæstesi
  • sekundær viktimisering
  • traumer

Citationsformater