Hvad måler vi til eksamen – ud over det faglige? Interviews med studerende om modul 6 eksamen og modul 7 eksamen

Tina Elisabeth Nielsen

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

Abstract

Dataindsamling
Semistrukturerede interviews med 6 bioanalytikerstuderende. Interviewene om-handlede hvad de studerende mener, har indflydelse på deres karakterer ud over det faglige for modul 6 eksamen og modul 7 eksamen (skriftlige eksami-ner).
Dataanalyse
Data blev systematisk gennemgået for udsagn, der var knyttet til faktorer, der enten havde en positiv eller negativ effekt på eksamenskarakteren. Disse data blev grupperet og afgrænset, så det kun var mønstre og gentagelser, konflikter (studerende med modsatrettede udtalelser) og paradokser (tilsyneladende modsigelse af sig selv).
Analyse
Vi kan via de studerendes udsagn identificere nogle fælles områder, som afgør hvordan de klarer sig til eksamen. Ud over de studerendes faglige forudsætnin-ger er det følgende områder:
Metode til læring: Det er væsentligt at anvende en metode til at tilegne sig stof-fet for både modul 6 og 7. Finder man en metode til at ordne noter, producere egne noter, bruge medstuderende til at tale om fagligt stof og til at løse opgaver med, så baner det vejen for en bedre karakter til eksamen. De studerendes læring påvirkes væsentligt af deres medstuderende.
Undervisningsformer: Forelæsninger og workshops opfattes som væsentlige, og nogle nævner også øvelser, cases, PBL og gode undervisere. PBL metoden bliver ifølge flere studerende ikke introduceret tilfredsstillende og de ser gerne en blidere overgang mellem de undervisningsformer, der har været anvendt inden modul 6 og resten af modulerne
Videnskilder: De studerende prioriterer den viden, der serveres i undervisningen højt. Når de studerende skal løse opgaver før eller under eksamen er forelæs-ningsnoter de vigtigste videnskilder, workshop-opgaver næstvigtigst og bøgerne er mindst anvendte videnskilder.
Ansvar: De studerende føler et medansvar for hvor meget læring de opnår, men ikke alle er tilfreds med deres indsats.
Klinikophold: Klinikophold på både modul 6 og 7 kan være "spildtid" i forhold til at lære det stof, der forventes kunnet til eksamen og klinik-læringen spiller ikke en stor rolle i eksamensspørgsmålene
Hjælpemidler: Hjælpemidler er essentielle for både forberedelsen til modul 6 og 7 eksamen. De studerende mener alle, at udenadslære og forståelse har be-tydning for, hvordan det går til eksamen. Nogle studerende opfatter det som godt at have især noter med til eksamen, da de giver tryghed. Men de er ikke enige om, hvad det betyder. Hjælpemidler til eksamen kan både betyde, at man svarer mere dybdegående, og at man ikke behøver at forstå det faglige stof særlig dybt – for man jo altid slå op. Uden hjælpemidler tvinges man til lære stoffet udenad. Nogle studerende kobler udenadslære med egentlig forståelse.
Informationer om eksamen: De informationer som de studerende får om eksa-mensrammer og indhold betyder noget for dem, men det er markant, at mange bruger studerende fra tidligere årgange som primær kilde. Det er også tydeligt hvor væsentlig mundtlige informationer om eksamen er – vigtigere end de skriftlige eksamensbeskrivelser i modulbeskrivelserne.
Opgaverne til eksamen: På modul 6 er der forskel på de studerendes egne for-ventninger til svardybden og det, der står i standardsvaret. På modul 7 er hold-ningerne til multiple choice delte. For nogle studerende er det en fordel, for an-dre en ulempe. I besvarelsen af multiple choice opgaverne på modul 7 anven-des løsningsstrategier som fx genkendelse og gæt og ved konkrete opgavety-per viser analysen at flere studerende har svært ved at finde de væsentlige ord i opgaven.

OriginalsprogDansk
Udgivelses stedKøbenhavn
ForlagProfessionshøjskolen Metropol
Antal sider34
StatusUdgivet - 2011
BegivenhedHvad måler vi til eksamen – ud over det faglige? -
Varighed: 1 jan. 2011 → …

Konference

KonferenceHvad måler vi til eksamen – ud over det faglige?
Periode01/01/11 → …

Emneord

  • uddannelse
  • læring
  • bioanalytiker
  • faglighed

Citationsformater