Hvordan oplever brugerne den samordnede demensudredningsmodel i Region Nordjylland?

Aase Marie Ottesen, Hanne Hulgaard, Christine E. Swane

  Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

  Abstract

  Formålet med projektet har været at undersøge brugernes – dvs. de demensramtes og deres nærmeste pårørendes – oplevelse af udredningsforløb og den iværksatte socialmedicinske indsats, afviklet i henhold til den Samordnede Demensudredningsmodel i Region Nordjylland. Endvidere har formålet været, på baggrund af undersøgelsens resultater, at drage konklusioner
  samt komme med anbefalinger med henblik på at styrke kvaliteten af den Samordnede Demensudredning og den socialmedicinske indsats over for brugerne.
  Baggrund for projektet er, at vi i en årrække har samarbejdet om den Samordnede Demensudredningsmodel og været med til at udvikle og implementere den i fire kommuner i det tidligere Nordjyllands Amt. Specielt efter at modellen blev evalueret og fundet nyttig ud fra et professionelt perspektiv, fandt vi det relevant at undersøge de demensramtes og de pårørendes oplevelser af udredningsforløbene for at videreudvikle og optimere modellen, så den er bedst muligt tilpasset til de personer, der direkte mærker konsekvenserne af den. I den kommende periode vil modellen blive implementeret i hele Region Nordjylland, hvilket aktualiserer behovet for at belyse brugernes perspektiv.
  Projektets materiale består i en kvalitativ interviewundersøgelse med i alt 11 familier, som har været igennem demensudredning. Fire demensramte og deres nærmeste pårørende blev interviewet hver for sig, idet deres oplysninger tillige blev sammenholdt med journaloplysninger. Derudover blev der foretaget syv interviews med nære pårørende til demensramte, i tre tilfælde med deltagelse af den demensramte.
  Projektet viser, at brugerne ikke forholder sig til modellen, men hæfter sig ved episoder og forhold, som har haft særlig betydning for dem. Sekundær sektors indsats synes meget fremtrædende for brugerne, som gennemgående giver udtryk for, at væsentlige beslutninger og information varetages af sekundær sektor. Den socialmedicinske opfølgningssamtale praktiseres kun i meget begrænset omfang, og samlet set synes modellen ikke at blive praktiseret i henhold til LEON-princippet. Demenssygeplejerskens rolle som tovholder opfattes i stor udstrækning positivt af brugerne, idet mange tilkendegiver tryghed ved, at de har oplevet demenssygeplejersken som en tilgængelig støtte og relevant hjælp. De pårørende tilkendegiver, at de generelt ikke involveres tilstrækkeligt i udredningen og opfølgningen, og en del savner information. Brugerne havde generelt få forventninger og
  forslag til den socialmedicinske indsats, men kom med en række konstruktive forslag, som gennemgående vurderes at ligge implicit i modellens intentioner.
  På baggrund af projektets resultater anbefales det, at primær sektors position i udredning og opfølgning styrkes med fokus på at praktiserede modellen efter LEON-princippet. Det anbefales, at der indgås en formaliseret aftale om opfølgning med demenssygeplejersken som tovholder under både udrednings- og opfølgningsprocessen. Endelig anbefales det, at de pårørende involveres i større udstrækning både i forbindelse med udredning og den socialmedicinske indsats. Der ligger en særlig udfordring i at imødekomme udækkede behov hos brugerne, ikke mindst når de selv afviser information og hjælp trods åbenlyse behov.
  OriginalsprogDansk
  Antal sider60
  StatusUdgivet - mar. 2011

  Emneord

  • demens

  Citationsformater