Hvordan opleves relationen mellem borger og behandler når telehealth indgår

Sally Ellen Wulff Jørgensen, Kim Lee, Esben Nederskov Petersen, Søren Harnow Klausen, Birgitte Nørgaard

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftAbstraktFormidling

Abstract

Baggrund: Telehealth bliver i stigende grad anvendt i det danske sundhedssystem. Effekten af anvendelsen er beskrevet i form af eksempelvis øget compliance, empowerment og coping i den psykiatriske behandling. Men det er uvist hvordan telehealth indvirker på det relationelle samarbejde mellem borgeren med en alvorlig psykiatrisk diagnose og behandler.
Formål: At undersøge hvordan mennesker med alvorlige psykiatriske diagnoser oplever relationen med deres behandler, når der indgår telehealth i samarbejdet.
Anvendte metoder: Designet bygger på en abduktiv metode, hvor voksne med alvorlige psykiatriske diagnoser, som anvender telehealth i samarbejdet med deres behandler, har deltaget i semi-strukturerede interview i 2021. Interviewene er gennemført i alt tre gange pr informant, hvor det teoretiske perspektiv løbende er blevet mere specifikt. Der er blevet gennemført en fænomenologisk analyse af data.
Konklusion: Foreløbige resultater viser at borgerne oplever relationen med deres behandler, som værende mindre konfliktfyldt og mere inddragende, når telehealth indgår. Fremtidige studier omkring hvordan borgere systematisk kan inddrages i behandlingen når telehealth indgår vil derfor være relevante.
OriginalsprogDansk
Publikationsdatofeb. 2022
StatusUdgivet - feb. 2022

Emneord

  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • Telehealth

Citationsformater