Hvorfor tror vi der er så meget forskel på kvindelige og mandlige sygeplejerskers praktiske handlinger? - et opgør med denne tænkning: konstruktion af kvindelige og mandlige sygeplejersker i en Bourdieu optik

Carsten Juul Jensen

  Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomKandidatspecialeForskning

  Abstract

  Historien synes at vise, at der er opstået en typologi om kvindelige og mandlige sygeplejersker, hvor forestillingen synes at være, at kvindelige og mandlige sygeplejersker handler forskelligt, fordi kvinderne typologisk skulle være emotionelle og mændene rationelle. Mine egne erfaringer og studier stiller spørgsmål ved typologierne. Det har ikke været muligt at finde empiriske studier, der undersøger, hvordan kvindelige og mandlige sygeplejersker handler i praksis. Derfor stiller jeg i dette speciale typologierne til diskussion ved at undersøge, hvordan sygeplejersker handler i praksis i klinikken, og om der er forskel på at være biologisk kvinde og mand i den sammenhæng.
  Undersøgelsen er et empirisk studie og teoretisk inspireret af Bourdieus relationelle tænkning, hvorfor begreberne kapital, habitus og felt blev en gennemgående måde at tænke på under processen. Empirien har afsæt i fire sygeplejersker, to kvinder og to mænd, som jeg observerede i deres kliniske praksis og interviewede. Studiet foregik på en akut kardiologisk klinisk to uger i juni 2008.
  Studiet er beskrivende og søger at forstå og forklare fire sygeplejerskers praktiske handlinger. Indledningsvis konstrueres fire cases, der danner afsæt for analyser af de praktiske praktikker.
  Herefter vises, hvordan hierarkiske strukturer og doxaen: ”Patienten er en hjerterytme” synes at være en gennemgående logik i denne klinik. En logik, hvor sygeplejerskerne servicerer lægen i behandlingen af patienternes hjerterytme. Serviceringen af lægen synes at være gennemgående i analyserne af konstruktionen af en typisk dag, uanset om lægen er fysisk tilstede eller ej. Konstruktionen en typisk dag består af ”Lægens stuegang”, ”Sygeplejerskernes medicinmekka”, ”Patientens tid” og ”Legitime forstyrrelser i den planlagte arbejdsdag”. Studiet viser, hvordan doxaen oftest regulerer sygeplejerskernes praktiske handlinger i klinikken. Der findes nuanceforskelle i sygeplejerskernes måder at agere på. Nuanceforskelle, som primært kan forklares homologt til sygeplejerskernes herkomst og livsbaner; derfor viser studiet, at forskellene i sygeplejerskernes praksis ikke synes at være koblet til biologisk køn, men snarere til social herkomst og måder at leve liv på i det hele taget.
  OriginalsprogDansk
  StatusUdgivet - 2009

  Citationsformater