ICS - i et minoritetsetnisk perspektiv

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

10 Downloads (Pure)

Abstract

ICS anvendes i hovedparten af landets kommuner, som en generel socialfaglig metode i sagsbehandlingen omkring udsatte børn, unge og deres familier. Imidlertid findes der ingen forskning, erfaringsopsamling, evaluering eller systematiseret viden fra dansk kontekst, der sætter fokus på anvendelse af ICS til børn og unge med minoritetsetnisk baggrund. Fokus i dette forskningsprojekt er derfor myndighedsrådgivernes arbejde med den børnefaglige ICS-undersøgelse af børn og unge, der har minoritetsetnisk baggrund.

Der er udgivet to artikler på baggrund af forskningsprojektet. Denne artikel ”ICS - i et minoritetsetnisk perspektiv” er den første og har som formål at præsentere resultaterne fra forskningen, mens artikel to ”Det særlige etniske perspektiv rundt om ICS-trekanten” løfter sig ud over den forskningsmæssige ramme, og har som formål, at bidrage med mere konkrete forslag og tilgange til, hvordan et særligt etnisk perspektiv kan supplere det almene og det unikke perspektiv i arbejdet med ICS.

Projektet har haft en kvalitativ tilgang, og data bygger på interview med socialrådgivere fra en mellemstor dansk kommune, på grundlag af deres erfaring med arbejdet med børnefaglige ICS-undersøgelser af børn, unge og deres familier med minoritetsetnisk baggrund. Der er anvendt en tematisk analysestrategi, og de udvalgte temaer i denne artikel udgør et udsnit af det samlede datamateriale.

Med afsæt i socialrådgivernes perspektiv stilles der skarpt på forståelsen af barnet og familien med minoritetsetnisk baggrund i spændet mellem det almene, det unikke og det specifikt etniske. Herværende artikel præsenterer et blik for det særlige etniske perspektiv, der træder i forgrunden i socialrådgivernes daglige praksis. Fokus er på den kompleksitet, der findes i krydsfeltet i kulturmødet mellem barn og familie med minoritetsetnisk baggrund og det danske samfund. Der er identificeret tre centrale temaer:

• Det minoritetsetniske barn i den kollektive familie, hvor der ses på krydsfeltet mellem familiens kollektivistiske forståelse og barnets udvikling i en dansk, individualistisk kontekst.
• Minoritetsetniske forældrekompetencer på dansk, hvor der ses på krydsfeltet mellem forældrenes forståelse af forældreskab og hvordan det forstås og omsættes i en dansk kulturel forståelse.
• Den minoritetsetniske medborger i en dansk kontekst, hvor der ses på krydsfeltet mellem familiens historik, kulturelle identitet og baggrund – og samspillet med mødet med det danske velfærdssamfund.

Diskussionen omhandler socialrådgiverens position i relation til, at det socialfaglige arbejde udfolder sig i et kontinuum mellem det majoritets- og minoritetsetniske perspektiv. Det udfordrer socialrådgiveren i at skulle bevæge sig fra et dansk majoritetsetnisk perspektiv til også at inddrage et minoritetsetnisk perspektiv i arbejdet – og til at turde være åben, nysgerrig, reflekterende og udfordre egen kulturforståelse. I konklusionen argumenteres for, at det helhedsorienterede, anerkendende og kvalitative sociale arbejde stiller krav til socialrådgiveren om – udover et alment og unikt blik – også at inddrage et særligt etnisk perspektiv for børn, unge og familier med minoritetsetnisk baggrund. Det stiller krav om, at rådgiveren både kan give rum og stå fast i kulturmødet, kan bevæge sig mellem perspektiverne og samtidig være tydelig på, hvordan myndighedsrollen udøves i spændet mellem majoritet- og minoritetsperspektivet.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAarhus
ForlagVIA UC
Antal sider25
StatusUdgivet - 15 mar. 2017

Emneord

  • Børn og unge

Citationsformater