Ikke-vestlige kvindelige indvandrere og beskæftigelsesindsatsens problemforståelser – en litteraturoversigt

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelFormidling

60 Downloads (Pure)

Abstract

Kvinder, der indvandrer fra ikke-vestlige lande, tildeles en dobbeltrolle i vores samfund. Nogle anser dem for at være en mulig løsning på manglen på arbejdskraft i den velfærdsprofessionelle sektor. Andre opfatter disse kvinder som en stor udfordring for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Mens der er blevet forsket en del i mulige forklaringer på disse kvinders underrepræsentation på arbejdsmarkedet, har kun en lille del af forskningen interesseret sig for, hvordan frontlinjemedarbejdere i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats forstår dette problems natur. Denne forskningsoversigt sætter derfor fokus på forskning, der undersøger disse frontlinjemedarbejderes problemforståelse. Oversigten finder, at frontlinjemedarbejderne primært lokaliserer problemet til forhold hos målgruppen og dennes nærmeste relationer. Oversigten finder dog også ansatser til alternative forklaringer, der lokaliserer problemet til manglende kompetence og kapacitet i selve integrationsindsatsen og på det arbejdsmarked, der skal integrere kvinderne
OriginalsprogDansk
TidsskriftSocialt Arbejde og Velfærd
Sider (fra-til)15-24
ISSN2794-3097
StatusUdgivet - dec. 2023

Citationsformater