Implementering af en ny EQE-model (Educational Quality and Evaluation model): - en analyse med fokus på forandringsprocessen

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomMasterForskningpeer review

Abstract

Dette er den fjerde og sidste rapport i forbindelse med masterstudiet i teknologiledelse ved Aalborg Universitet (E-MBA MMT) og dermed udgør denne rapport den afsluttende masterafhandling.
Rapporten er en fortsættelse af den forgående tredje rapport, hvilket betyder at de to rapporter med fordel kan læses i en sammenhæng. Der gives dog i nærværende rapport et kort resume af tredje rapports resultater.
Alle fire rapporter er skrevet med udgangspunkt i virksomheden Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som er en uddannelsesinstitution der udbyder professionsbacheloruddannelser, kurser og efter- og videreuddannelser til mediebrancherne.
Jeg har siden 1998 været ansat som lektor i denne organisation, hvor jeg har ansvaret for områderne; produktion af trykte medier, kvalitetsledelse og procesoptimering.
Tredje rapport havde fokus på at definere begrebet Kvalitet i uddannelse͟ og på at undersøge hvilke faktorer der har indflydelse på de studerendes indlæringsproces og som følge deraf, havde et fokus på opbyggelsen af et nyt kvalitetsmålingssystem, til sikring af bedre studerende, bedre undervisning, bedre uddannelse og bedre efterfølgende stillinger i mediebrancherne.
Fjerde rapport fokuserer på implementeringen af denne nye kvalitetsmålingsmodel, som igennem hele denne rapport kaldes for EQE Model͟ (Educational Quality and Evaluation Model).
Det er især selve forandringsprocessen der er i centrum og der fokuseres derfor på forandringsprojektets karakteristika og forandringsprojektets fortsatte udvikling undervejs i forandringsprocessen. Derfor behandles emner som beslutningsprocesser magt- og modstandstyper, ligesom mine rammer, som uofficiel, ikke-ledende forandringsagent diskuteres. Endelig diskuteres de særlige forhold som gør sig gældende i den offentlige sektor, idet Danmarks Medie- og Journalisthøjskole netop er en selvejende institution under den offentlige forvaltning. Det viser sig, at netop dette faktum har stor indflydelse på forandringsprojekters udvikling og implementering, idet en forandringsproces i en sådan offentlig institution nødvendigvis må igennem ofte langstrakte udviklings- og godkendelsesprocesser. Det skyldes blandt andet at topledelsen i offentlige institutioner reelt set ikke er herre i eget hus (Klausen 2010) og derfor må søge legitimitet i demokratisøgende og konsensussøgende beslutningsprocesser, hvor talrige udvalg og grupper skal involveres inden beslutningerne kan træffes. I nogle tilfælde skal disse beslutninger godkendes af regering og folketing. Igennem denne rapport følges mit EQE-projekts vej igennem flere forskellige beslutningsarenaer, som hver især enten har behandlet og/eller påvirket EQE-projektet. Det drejer sig især om;
MPL-afdelingen (medieproduktion og ledelse), som jer er tilknyttet og hvor jeg har gennemført EQE-prototypetest
Uddannelsesledergruppen som har diskuteret mit EQE-projektets anvendelighed •Evalueringsudvalget, som jeg er blevet medlem af og som netop har udarbejdet et katalog over nye evalueringsformer (som indeholder hovedparten min EQE-model) der i skrivende stund ligger til godkendelse hos topledelsen og hos gruppen af Kvalitetsansvarlige
Kvalitetsstyregruppen med Kvalitetslederen og Rektoratet (topledelsen), som netop har modtaget evalueringskataloget, som indeholder hovedparten af min EQE-model, til evaluering og godkendelse
Gruppen for Kvalitetsansvarlige, som jeg er medlem af og som netop har modtaget evalueringskataloget, som indeholder hovedparten af min EQE-model, til evaluering og godkendelse
Da jeg i min ansættelse ikke har formel lederstatus, har mine primære magtmidler som forandringsagent igennem alle disse led, været at udøve Indirekte magt͟ og Relationel magt͟ (Christensen og Daugaard Jensen 2011). Sideløbende med EQE-projektets vej igennem de forskellige beslutningsarenaer, har jeg foretaget flere prototypetest i afdelingen for medieproduktion og ledelse. Der er indsamlet data om i alt 233 MPL studerende fra de sidste fire MPL-årgange, på individniveau, hvor de følges før, under og efter uddannelsen. Dette har giver brugbare data der kan anvendes i fremtidige diskussioner om͟ de gode og dårlige studerende͟, om det er de rigtige͟ vi optager, om hvilke job de får efter dimission og mange andre relevante diskussioner. Dette skal være med til at sikre et bedre optag af studerende, bedre undervisningsforløb, en bedre uddannelse og bedre stillinger til vores dimittender. Der er også foretaget prototypetest af den nye evalueringsform på MPL-uddannelsen. Det viser sig at den nye evalueringsform giver et mere brugbart og konstruktivt bidrag til den videre forbedringsproces. Dette toårige uddannelsesforløb på Masteruddannelsen i teknologiledelse ved Aalborg Universitet har haft fokus på både teknologiledelse og på forandringsledelse. For mig personligt har det givet ny indsigt i spændende fagområder og en væsentlig bedre forståelse af den organisation jeg er ansat i. Selv om de forandringer jeg ind til nu har skabt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan synes begrænsede, så er der skabt større forandringer i mig selv.
OriginalsprogDansk
KvalifikationMaster i filosofi
Bevilgende institution
  • Aalborg Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Gertsen, Frank, Vejleder, Ekstern person
Bevillingsdato14 jun. 2013
StatusUdgivet - 14 jun. 2013

Emneord

  • uddannelse
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • kvalitetssikring

Citationsformater