Implementering af ny instruks for forebyggelse af Post Operativ Urin Retention (POUR) i forhold til den hoftealloplastik opererede patient.

Bettan Bagger, Anette Bech Hansen, Britta Hørdam

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftAbstraktForskning

Abstract

Pro-hip www.prohip.eu har til formål at evidensbasere den rehabiliterende sygepleje til hoftepatienten i forhold til indsatsområderne; ernæring, urinretention/UVI, delir og tryksår. På baggrund af flere erfaringer med forekomst af POUR hos den hoftealloplastik opererede patient på Næstved Hospital, er der udviklet og implementeret en ny instruks med henblik på forebyggelse af overstrakt blære og komplikationer som følge heraf. Denne præsentation introducerer til udvikling og evidensbasering af instruksen, der er udført i samarbejde mellem klinisk praksis og professionsbachelorstuderende på sygeplejerskeuddannelsen på Campus Næstved. I forhold til målgruppen, den hoftealloplastik opererede patient, er formålet at undersøge om der er evidens for at præoperativ blærescanning kan reducere forekomsten af POUR.

Metode:
I samarbejde mellem udviklingssygeplejerske og professionsbachelorstuderende er instruksen blevet diskuteret. Der er herefter foretaget en systematisk litteratursøgning og udarbejdet et systematisk review med henblik på at evidensvurdere og evidensbasere instruksen.
Fund:
Der er ud fra den systematiske litteratursøgning fundet 86 artikler og abstracts, hvoraf 78 er ekskluderet grundet irrelevans ud fra enten overskrift eller abstracts. Det endelige antal artikler til gennemlæsning er 8, da 4 artikler yderligere må eksluderes af sproglige årsager eller at de ikke kunne fremskaffes. Ud fra grundig gennemlæsning er 3 artikler fundet relevante. Artiklerne analyseres og diskuteres ud fra checklister med henblik på at vurdere om instruksen kan evidensbaseres ud fra den systematiske søgnings fund.
Konklusion:
Der afventes det endelige analysearbejde af det systematiske review i forbindelse med de studerende s afsluttende bachelorprojekt i januar 2013, som skal danne baggrund for den endelige konklusion og vurdering i forhold til standarden på instruksen.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato20 mar. 2013
Antal sider1
StatusUdgivet - 20 mar. 2013

Citationsformater