Implementering af nyt ledelses- og bemandingssystem i hjemmesygeplejen.

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomMasterFormidling

23 Downloads (Pure)

Abstract

Implementeringen af de nationale kvalitetsmål kræver styring ud fra både kvalitets- og aktivitetsmålinger. Implementering af et nyt ledelses- og bemandingssystem (LBS) kan derfor blive aktuelt uanset kontekst. Men forskning viser, at der savnes viden om, hvordan ledere kan implementere LBS. Derfor er formålet med dette speciale at undersøge ledelsens perspektiv på og handlemuligheder til implementering af et nyt LBS i en sygeplejeorganisation, med henblik på kvalitetsforbedringer.
Kvalitativ metode anvendes med hermeneutisk tilgang til tekstanalyse og tekstfortolkning. Vurdering af forandringens indhold og omfang med et nyt LBS undersøges med Leavitt-Ry modellen. Ledelsens metode til implementering af kvalitetsforbedringstiltag analyseres ud fra gennembrudsmetoden. Hvilken form for ledelse, der muliggør en implementering af kvalitetsforbedringstiltag undersøges vha. Kotters otte trin til at skabe større forandringer.
Undersøgelsen viser, at ledelsen kan planlægge implementeringen ved en analyse af forandringen ud fra de variable elementer i Leavitt-Ry modellen. Det er en stor forandring, der påvirker alle elementerne særligt aktørerne, hvorfor bl.a de skal inddrages. Ledelsen motiverer til forandring gennem afdækning af eksisterende praksis, og troværdig argumentation for forandringen. Ledelse af forandringen skal forankres i alle ledelseslag, som ud fra egne PDSA tests justerer organisation og dermed bidrager til overensstemmelse mellem ord og handling. Det kan bidrage til ledelsens troværdighed og fjerner forhindringer i systemer og strukturer, der blokerer for implementeringen. Gennembrudsmetoden medvirker, gennem bl.a. målinger, aktørernes inddragelse og læring samt tilpasning til lokal kontekst til løbende forbedring og forandring over tid. Det skaber ad åre mulighed for en kulturændring i organisationen, der er i overensstemmelse med forandringens vision om kvalitetsforbedringer.
Undersøgelsen viser teoretisk, at aktørernes fortolkning af LBS´s incitamenter har indflydelse på de indtastede datas gyldighed. Undersøgelsen og andre studier peger på, at aktørerne vil oversætte systemet, så det giver mening ind i deres specifikke kontekst. En måling er ikke et mål i sig selv og ledelsen skal fokusere på, hvad indikatorer kan belyse samt, hvor de har begrænsninger og skal suppleres af andre målinger.
OriginalsprogDansk
Vejledere/rådgivere
  • Nørgaard, Birgitte, Vejleder, Ekstern person
StatusUdgivet - 22 maj 2017

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation

Citationsformater