Implementering af Professionelle Læringsfællesskaber på en erhvervsskole: forandringer, modstande og udviklingsmuligheder.

Henriette Skjærbæk Duch, Karen Andreasen

Publikation: Working paper/preprintWorking paper

Abstract

På en social- og sundhedsskole implementeres ideen om professionelle læringsfælleskaber (PLF). Dette sker med henblik på at understøtte de mange forandringsprocesser, som finder sted på erhvervsskoler og skabe gode vilkår for disse. Artiklen undersøger forandringer og modstande som de kommer til udtryk både i forbindelse implementeringen af PLF og i forbindelse med andre typer forandringer på skolen. Den empiriske baggrund er et aktionsforskningsprojekt, der løb over syv måneder og med samtidig gennemførelse af observationer og interviews. Den teoretiske tilgang er Wengers teori om praksisfællesskab med fokus på begreber som meningsforhandling og tingsliggørelse. Analysen af det empiriske materiale viser, at der kommer forskellige former for modstande til udtryk gennem kollegiale forhandlinger om mening, hvor nogle kan forstås i lyset af i uoverensstemmelser mellem krav og mulige forandringer set organisatorisk og på individniveau. PLF henleder opmærksomheden på yderlige udviklingsmuligheder i forhold til det aktuelle forandringspres på dette uddannelsesområde.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 2019

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • PLF
  • erhvervsskoler
  • professionelle læringsfællesksaber

Citationsformater