Ingen har forstået os, har forstået hvor vigtige vi er: En undersøgelse af sundhedsplejerskers faglige selvforståelser

  Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomPh.d. afhandlingForskningpeer review

  79 Downloads (Pure)

  Abstract

  Ph.d.-projektet er blevet til i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Professionshøjskolen Metropol med forventning om at rette opmærksomheden mod ”Udvikling af professionsuddannelse som organisatorisk læring”. I forlængelse heraf undersøges sundhedsplejerskers faglige selvforståelser som et forhold mellem sundhedspleje som fag og sundhedspleje som opgave.
  Den teoretiske inspiration er hentet i Science and Technology Studies med indsigter fra Aktør-Netværk Teori og Agential Realism. Dermed ses faglige selvforståelser ikke som et udtryk for en bestemt menneskelig egenskab og noget, der eksisterer i kraft af sig selv, men undersøges performativt som noget, der har opnået en særlig holdbarhed og som opretholdes gennem forskellige aktørers anstrengelser.
  Et organisatorisk etnografisk feltarbejde i perioden maj 2010 til juni 2013 som omfatter fokusgruppeinterview, observationsstudier, Snaplogs samt læsning af historiske love, bekendtgørelser og vejledninger samt andre centrale dokumenter og tekster har bidraget til produktionen af et omfattende empirisk materiale. Sundhedsplejersker fra i alt fem forskellige kommuner har bidraget til denne empiriproduktion.
  Med afsæt framing og de-framing fokuserer de performative analyser på, hvordan bevægelser i form af overgange og grænsedragninger producerer grænseflader og mellemrum, samt hvilke effekter dette har. Med en sådan analysestrategi træder kompleksiteten i sundhedspleje som fag, opgave og arbejde frem og bidrager til fremkomsten af interessant empirisk viden og mange væsentlige pointer set i forhold til projektets formål, som er at bidrage til at styrke fagligheden og den faglige udvikling i sundhedspleje-faget set i relation til aktuelle vilkår, krav, betingelser, udfordringer, osv.
  Sundhedsplejerskers udfordringer i en tid, hvor riget fattes penge, handler ikke blot om at være i stand til at kunne redegøre for det, som vanskeligt kan artikuleres på måder så også ikke-sundhedsplejersker kan forstå samt at kunne agere i forhold til økonomiske stramninger. Det er også en udfordring, at selve det, der tages for givet og det, der kan eller ikke kan siges og gøres i det sundhedsplejefaglige felt, ikke for alvor bliver sat til diskussion set i forhold til at opgaven er foranderlig.
  Det væsentligste budskab i forbindelse med dette projekt er derfor en opfordring til at rette opmærksomheden mod det, der ligger til grund for sundhedsplejens grundlæggende forståelser og fortællinger i erkendelse af, at disse producere reelle effekter set i forhold til dem sundhedsplejens ydelser retter sig mod, nemlig børnene og deres familier.


  OriginalsprogDansk
  StatusUdgivet - 20 apr. 2015

  Emneord

  • professionsidentitet

  Citationsformater