Inklusion af Ikke Dansk Etniske studerende i sygeplejerskeuddannelsen

Gitte Aahauge, Anne Smidt

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

Abstract

Erfaringer fra såvel den teoretiske som den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen i Odense samt et fokusgruppeinterview med en gruppe af ikke dansk etniske studerende i 2010 pegede på problemområder, som kunne være medvirkende faktorer i disse studerendes vanskeligheder med at forblive i uddannelsen og at gennemføre denne på normeret tid. De nævnte erfaringer i forhold til fastholdelse og gennemførselstid blev underbygget af statistisk materiale fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, UC Lillebælt (UCL) og Uddannelsesafdelingen, Odense Universitetshospital, OUH, besluttede efterfølgende at igangsætte et projekt med henblik på at undersøge virkningen af udvalgte pædagogiske aktiviteter med hensyn til at fremme inklusion og dermed fastholde ikke dansk etniske studerende i de første 4 moduler i sygeplejerskeuddannelsen. Projektet afvikledes i perioden september 2010 til september 2012.

Projektet bygger på elementer fra evaluerings- og aktionsmetodiske tilgange, hvor projektteamet indgår aktivt i alle projektets pædagogiske aktiviteter. Der anvendes formativ og summativ evaluering. Dataindsamlingen foregår ved interview, logbøger, spørgeskemaer, SIS - databasen og Ministeriet for Børn og Undervisnings uddannelsesdatabase.

Det viste sig, at projektets iværksatte pædagogiske aktiviteter ikke i tilstrækkeligt omfang formåede at fastholde de 6 implicerede ikke dansk etniske studerende. To studerende afbrød uddannelsen, og 3 studerende afbrød af forskellige årsager midlertidigt uddannelsen men genoptager denne i august 2012 med ½ års forlængelse som konsekvens.

Data bekræfter dog vigtigheden af visse af de afprøvede pædagogiske aktiviteter - især:
• Dannelse af netværksgruppe for ikke dansk etniske studerende under supervision af uddannelsesansvarlig sygeplejerske fra klinisk praksis og studievejleder fra uddannelsesinstitutionen
•Supervision af kliniske vejledere som er tilknyttet de ikke dansk etniske studerende
•Temamøder for vejledere og undervisere om kulturmødet og multikulturel vejledning.

Projektet er afsluttet med anbefalinger med henblik på inklusion af ikke dansk etniske studerende i såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen.
OriginalsprogDansk
Antal sider62
StatusUdgivet - 2012

Emneord

  • sygeplejerskeuddannelsen

Citationsformater