Inklusion - muligheder og begrænsninger for deltagelse belyst gennem et børneperspektiv

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomPh.d. afhandlingForskningpeer review

98 Downloads (Pure)

Abstract

Afhandlingen beskæftiger sig med børns deltagelse i skolen med en interesse i at udforske de situationer, hvor børn kommer i vanskeligheder med fokus på, hvorledes skolens praksis og organiseringsformer spiller ind i og får betydning for, hvordan deltagelsesvanskeligheder udvikler sig. Udgangspunktet for forskningsprojektet er en grundproblematik i skolens historie, der handler om, at der altid har været børn, for hvem skolen ikke ser ud til at fremstå relevant eller tilgængelig for deres deltagelse – en problematik som aktuelt er rammesat af en inklusionsdagsorden. Projektets ambition er at bidrage med viden, der er relevant i diskussioner af inklusionsbegrebet og i forhold til, hvad vanskelighederne ser ud til at handle om, når de udforskes og analyses fra børns perspektiver.
Med udgangspunkt i kritisk psykologiske begreber og dertilhørende forståelser undersøges børns deltagelse i skolepraksis og dens subjektive betydning for børnene. Fokus i projektet er den enkeltes deltagelse og den kontekst, hvor deltagelsen finder sted. Metodologisk er projektet inspireret af den kritisk psykologiske praksisforskning og forståelse af viden, som knyttet til deltagelse i praksis. Afhandlingens empiri er produceret via et kvalitativt etnografisk inspireret feltarbejde bestående af deltagerobservationer, semistrukturerede kvalitative interviews og situerede samtaler. Feltarbejdet har fundet sted på to folkeskoler, der har forskellige måder at strukturere og ordne skolens praksis på. På den ene skole inddeles børnene i årgangsopdelte klasser, hvorimod man på den anden skole har indførte fleksible holddannelser på tværs af alder. Afhandlingen udforsker betydningen af de forskellige organiseringsformer og sammenhænge mellem den enkeltes deltagelsesmuligheder, situerede samspil og institutionelle betingelser.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 2017

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner
  • Børn og unge

Citationsformater