Inklusionsbestræbelser i matematikundervisningen: En empirisk undersøgelse af matematiklæreres klasseledelse og elevers deltagelsesstrategier i folkeskolen

Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandlingPh.d. afhandlingForskningpeer review

6 Downloads (Pure)

Abstract

Denne afhandling sætter matematikvanskeligheder i relation til sociale og didaktiske forhold og viser, at inkluderende matematikundervisning i folkeskolen er et yderst komplekst fænomen at iscenesætte og orkestrere.
En pointe i afhandlingen er, at den faglige og sociale dimension af undervisning og læring hverken bør eller kan skilles ad. Det er (med en omskrivning af en gængs talemåde) samme side af samme mønt. Gennem studier af undervisning og læring kommer det frem, at klasseledelse bl.a. sker gennem lærerens situerede fagdidaktiske praksisformer.
Afhandlingens materiale kommer fra tre delstudier: 1) Et systematisk review sammenfatter internationale forskningsresultater om, hvordan matematiklærere praktiserer klasseledelse i den almene matematikundervisning, og hvad de forskellige praksisformer betyder for elever i matematikvanskeligheder. 2) Et etnografisk inspireret casestudie med lærerinterviews, elevsamtaler, elevessays og klasserumsobservationer fra matematikundervisning i fire indskolingsklasser på to forskellige skoler. Matematiklærerne har erfaring fra et projekt om Tidlig Matematik Indsats (TMI). 3) Et litteraturstudie synliggør forskellige faglige forståelser af elever, der præsterer lavt i matematik. Forståelser som registreres i nordiske matematikdidaktiske tidsskrifter og fagblade for matematiklærere i perioden 1995-2014.
Afhandlingen udvikler et analytisk blik på elevdeltagelsesformer i relation til inkluderingsprocesser og begrebet sociofaglig inklusion konstrueres. Afhandlingen bidrager med en forskningstilgang, hvor almenpædagogiske overvejelser kombineres med fagdidaktik i arbejdet med at undersøge inklusionsbestræbelser i matematikundervisning.
OriginalsprogDansk
Antal sider278
StatusUdgivet - 2015

Emneord

  • inklusion
  • didaktik
  • specialundervisning
  • matematik
  • folkeskolen
  • klasseledelse

Citationsformater