"Jeg er først og fremmest mig, og så har jeg så den med i rygsækken" En kvalitativ undersøgelse om sindslidende og deres identitetsforståelse: En kvalitativ undersøgelse om sindslidende og deres identitetsforståelse

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

Abstract

Emne:
En kvalitativ undersøgelse om sindslidende og deres identitetsforståelse, som har til hensigt at søge indsigt i sindslidendes oplevelser og erfaringer i en rehabiliteringsproces.

Teori:
Teorier om stigmatisering, recovery, identitetskonstruktion og hverdagsliv bringes i dialog med empirien.

Metode:
Der er tale om en empirisk undersøgelse, der tager udgangspunkt i den kvalitative forskningstradition. Der er anvendt en fænomenologiske tilgang såvel ved indsamling af det empiriske materiale som ved analysen af data, for at få indsigt i de sindslidendes eget perspektiv.
Data er indsamlet gennem narrative interviews med tre personer.
Informanterne har haft en sindslidelse igennem længere tid, ca. 10 år, så de har lang erfaring med det at leve med en sindslidelse. De har haft kontakt med den offentlige sektor som klienter, og har derved været i en rehabiliteringsproces. De har enten skizofreni eller en skizofrenilignende psykose.

Datamateriale:
Gennemgående og centrale temaer, der er uddraget på tværs af fortællingerne er:
1.Erfaringer med at være forskellig fra og ligesom andre.
2.Håbet om at blive frisk.
3.At være den som jeg er.
4.At klare hverdagen.
5.Udfordringer, problemer og usynlige barrierer som diagnosen fører med sig.

Resultater:
I det psykiatriske behandlingssystem ser opmærksomhed, tid, og følelsen af at blive set, hørt, anerkendt og værdsat som menneske ud til at være en mangelvare, i hvert fald på sygehusafdelingerne.
Informanterne ønsker at deltage i rehabiliteringsprocessen og i samfundet med de ressourcer og muligheder, som de hver især har, hvilket ikke bliver værdsat som sådan af det omgivende samfund.


Konklusion:
Det sindslidende menneske opfatter sig inderst inde ikke som forskellig fra andre mennesker, men den måde, hvorpå omgivelserne møder hende, medfører at hun kommer til at føle sig anderledes og begrænset i sine udfoldelsesmuligheder i hverdagslivet, i psykiatrien og i interaktion med samfundet.
Den sindslidende må derfor udover at kæmpe med sin sygdom, kæmpe mod de mekanismer i samfundet, der står i vejen for, at hun kan leve et værdigt liv på de betingelser sindslidelsen fører med sig for hende.
Kampen bliver et centralt tema i personens oplevelse af sig selv.

OriginalsprogDansk
Antal sider70
StatusUdgivet - 25 jul. 2005

Emneord

  • rehabilitering
  • empowerment
  • kvalitativ metode

Citationsformater