Karrierelæring i gymnasiet

Rita Buhl, Matilde Malmberg, Jakob Teten Lund

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelFormidling

103 Downloads (Pure)

Abstract

I Randers samarbejdede STX, HHX og HTX med Studievalg Danmark og VIA University College om et treårigt regionsstøttet projekt om karrierelæring i fagene i perioden 2018-2020. Vi har på den baggrund høstet en del erfaringer med, hvordan man kan anskue arbejdet med karrierelæring på de gymnasiale ungdomsuddannelser. I projektet deltager engelsk-, samfundsfag-, dansk- og matematiklærere og studievejledere fra de tre uddannelsesinstitutioner samt en repræsentant fra Studievalg Danmark. I faggrupperne arbejder deltagerne ud fra en metode, vi har kaldt ‘internt ledede forskningscirkler’. Forskningscirkel som metode er udviklet i 1970’erne i Sverige af Karl-Axel Nilsson med relation til svensk folkeoplysningstradition og studiecirkler, som var grupper med et oplysnings- og dannelsesformål (Persson 2009). Det handler om at sætte forskning og praksis i samspil på nye måder, en demokratisering af uddannelse og forskning/videnskabelse og empowerment af deltagerne. I lyset af forskellige teoretiske perspektiver formidler nærværende artikel således refleksioner og resultater fra udviklingsarbejdet og arbejdet i de internt ledede forskningscirkler knyttet til projektet. Afsluttende sætter vi et fremtidigt blik i spil i forhold til at implementere karrierelæring i gymnasieskoler.
OriginalsprogDansk
TidsskriftGymnasiepædagogik
Udgave nummer118
Sider (fra-til)7-28
Antal sider22
ISSN1399-6096
StatusUdgivet - 2021

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • karrierelæring

Citationsformater