Kontekstualiseringshjulet: om teknologiforståelsesdidaktik i læreruddannelsen

Thomas Seiger Behrens, Søren Martin Vestergaard Riis

  Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomMasterForskning

  117 Downloads (Pure)

  Abstract

  Masterafhandlingen undersøger problemfeltet kontekstualiseret undervisning gennem en designproces, der er inspireret af både Design Based Research og mere klassiske videnskabelige undersøgelser. Med afsæt i problemformuleringen: Hvordan kan kontekstualisering i undervisningen understøttes i modulet “Teknologiforståelse og digital dannelse” på læreruddannelsen, hvor undervisningskonteksten veksler mellem fysiske og online undervisningsrum? undersøges først kontekstualiseringsbegrebets betydning i lyset af pragmatisme og socialkonstruktivistisk teori. Kontekstualisering kobles nært til begrebet mening, som man møder det hos hhv. Jerome Bruner og Etienne Wenger; og til begrebet erfaring, som man møder hos John Dewey. I afhandlingens empiriske del, som er designprocessens undersøgelsesfase, undersøges underviseres og studerendes forståelser, oplevelser og erfaringer med kontekstualisering i undervisningen. Dette undersøges ved hjælp af forskellige etnografiske tilgange. I denne del er det et vigtigt fund at både undervisere og studerende finder kontekstualiseringsbegrebet vanskeligt at håndtere og forstå i forhold til undervisning. I afhandlingens afsluttende del, som er designprocessens konstruktionsfase, udvikler forskerne en prototype på baggrund af den viden, der er genereret i afhandlingens første delprocesser. I konstruktionsfasen deltager undervisere i en design-workshop sammen med forskerne, hvor formålet er at udvikle en konkret kontekstualiseringsteknologi som svar på problemformuleringens centrale spørgsmål. Teknologien, benævnt kontekstualiseringshjulet, præsenteres afslutningsvis med tilhørende overvejelser over designvalg, proces og perspektiver ift. teknologiens introduktion i læreruddannelsen.
  OriginalsprogDansk
  Bevilgende institution
  • Aalborg Universitet
  Vejledere/rådgivere
  • Dalsgaard, Christian, Vejleder, Ekstern person
  Bevillingsdato18 jun. 2020
  UdgivelsesstedAalborg
  Udgiver
  StatusUdgivet - jun. 2020

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning

  Citationsformater