Abstract

Formålet med undersøgelsen er at undersøge status for kvaliteten i dagtilbud i Hjørring Kommune. I denne rapport beskrives resultaterne for de kommunale dagtilbud for børn i 3-6 års alderen. I undersøgelsen anvendes det internationale evalueringsværktøj ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale, version 3) , der er et instrument til måling af kvalitet og et værktøj til evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud (alder 3-5 år) i den såkaldte ERS-line (Environment Rating Scale – linjen).
På baggrund af observationer med ECERS-3 udarbejdes en baseline, der viser kvaliteten af læringsmiljø-erne. ECERS-3 måler kvaliteten af det samlede læringsmiljø, børnene tilbydes, og som ifølge international forskning har afgørende betydning for, hvordan børnene sidenhen klarer sig i skolen, i uddannelse og erhverv. Resultaterne vil på meget sikkert grundlag vise en status for kvaliteten af læringsmiljøet inden for temaerne i ECERS-3:
• Plads og indretning
• Rutiner for personlig pleje
• Sprog og Literacy
• Læringsaktiviteter
• Interaktion
• Organisationsstruktur.
Kvaliteten af læringsmiljøerne i Hjørring Kommunes dagtilbud blev målt første gang i 2017 og denne anden måling, i 2019, er således en opfølgning på denne og en fortsættelse af samarbejdet om forskning i dagtilbud mellem Hjørring Kommune og UCN.
Gennemsnittet for målingen i 2019 er 3,9. Gennemsnittet for målingen i 2017 var 3,3. Kvaliteten er således steget med 0,6 point, fra at ligge i området for minimal/ tilstrækkelig kvalitet til at ligge på grænsen til god kvalitet. Standardafvigelsen på de gennemsnitlige scores (n=26) er lig med 1,17, medianen er lig med 3,25. (I 2017 var medianen 3). Den laveste score pr institution er 2,43, den højeste er 5,26.
OriginalsprogDansk
Antal sider87
StatusUdgivet - 1 mar. 2020

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Børn og unge
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation

Citationsformater