Kvalitetsvurdering i dagtilbud med Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3): Forskningsrapport for Favrskov Kommune 2019

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

117 Downloads (Pure)

Abstract

Denne forskningsrapport omhandler en undersøgelse af kvalitet i dagtilbud i Favrskov Kommune. I undersøgelsen anvendes det internationale evalueringsværktøj ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale, version 3 ), der er et instrument til måling af kvalitet og et værktøj til evaluering, dialoger om og udvikling af kvalitet i dagtilbud (alder 2,5-6) i den såkaldte ERS-line (Environment Rating Scale – linjen, www.ersi.info).
På baggrund af observationer med ECERS-3 er der udarbejdet en baseline, der viser kvaliteten af læringsmiljøerne i dagtilbud i kommunen (n=31). ECERS-3 måler kvaliteten af det læringsmiljø, børnene tilbydes, og som ifølge international forskning har afgørende betydning for, hvordan børnene sidenhen klarer sig i skolen, i uddannelse og erhverv.
Indhold
Kapitel 1 beskriver baggrunden for projektet og den stigende interesse for kvalitet i dagtilbud. Interessen er både politisk, økonomisk og pædagogisk. Den retter fokus på, hvordan vi som samfund indretter os bedst muligt for at kunne give børnene de bedste muligheder for at få det optimale lærings- og udvik-lingsmæssige udbytte af tiden i dagtilbud. Den retter samtidig fokus på, hvordan vi med en kvalificeret og tidlig indsats i dagtilbud får de højeste effekter af dagtilbud.
De pædagogiske diskussioner i tiden, fx om forholdet eller sammenhængen mellem børns leg og deres læring og hvordan vi bedst organiserer læringsmiljøet, så børnene trives og samtidig lærer noget, har historiske rødder i forskellige tilgange til børns læring og udvikling. De traditionelle tilgange er under opbrud, og der synes at tegne sig et billede af, at vi i dag forstår børns leg og læring mere nuanceret – eller bredt, som det hedder i Master for en styrket læreplan (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016b) og i den styrkede læreplan – og at personalets rolle er at organisere læringsmiljøet med en passende balance mellem børns egne initiativer, personalets initiativer og initiativer i fællesskab. Dette kaldes også en interaktionistisk tilgang.
Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af ECERS-materialet, hvad og hvordan værktøjet måler og inddrager den kritik af værktøjet, der fra forskningen har været rejst og som skal inddrages i vurderingen af, om værktøjet måler det vi gerne vil måle, nemlig kvalitet i danske dagtilbud.
Kapitel 2 handler om den konkrete grundlagsforståelse, forskningsprojektets processer hviler på, og den ramme, der arbejdes ud fra. Det er en helhedsorienteret tilgang, der søger at skelne mellem og hhv. at inddrage eller udelade de faktorer på forskellige niveauer, der skaber betingelserne for dagtilbuddets hverdagsliv og de pædagogiske aktiviteter, der foregår her. I kvalitetsforskningen arbejdes med niveauer og/eller dimensioner, såsom struktur, proces, indhold/orientering, netværk og effekt (Tietze, 2016).
I kapitel 3 beskrives det pædagogiske grundlag i lov og bekendtgørelse, som sætter retningen for hvad børn skal lære og hvordan de skal trives og udvikle sig i en dansk sammenhæng. Hensigten er at skabe forståelse for, hvorvidt og hvordan ECERS-3 måler kvalitet, der er relevant og giver mening i læreplans-sammenhæng og i en national kontekst.
Denne sammenhæng demonstreres i kapitel 4, hvor korrelationerne mellem ECERS-3 og den styrkede pædagogiske læreplan foldes ud. Her går vi mere i dybden med forskningsspørgsmål 2 og undersøger om det standardiserede måleværktøj ECERS-3 meningsfuldt kan anvendes i danske dagtilbud.
Kapitel 5 viser de empiriske fund, dvs. hvad observationerne med ECERS-3 kan fortælle om kvaliteten af læringsmiljøet i dagtilbud i Favrskov Kommune.
Kapitel 6 runder af med en perspektivering. Her sammenfattes de empiriske fund, og de relateres til hvor-dan der kan arbejdes videre med kvalitetsudvikling på baggrund af denne rapport og baseline for kommunen.

OriginalsprogDansk
Antal sider140
StatusUdgivet - 10 maj 2019

Emneord

 • Børn og unge
 • 3-5 år
 • Dannelse
 • Læreplan i dagtilbud
 • Læring
 • Trivsel
 • Udvikling
 • dagtilbud
 • kvalitet i dagtilbud
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • ECERS-3
 • Måleværktøj
 • kvantitativ
 • målemetoder
 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Kvalitet
 • Praksisudvikling
 • Styrket læreplan

Citationsformater