Abstract

Lærervejledninger til didaktiske læremidler er et overset studieobjekt i læremiddelforskningen. I denne artikel præsenteres en analysemo-del for lærervejledninger, der sætter fokus på en overordnet karakteri-stik af læremidlet, lærervejledningens didaktiske dækningsgrad – det vil sige, om der er vejledning til læreren på forløbsniveau omkring cen-trale didaktiske opgaver og valg, samt om og på hvilke måder lærervej-ledningens autor træder frem som et subjekt i vejledningen, herunder om autor går i dialog med relevante stemmer, som læremidlet bygger på, og inviterer læreren til didaktisk refleksion. Analysemodellen de-monstreres gennem eksempelanalyser af i alt 22 didaktiske læremid-ler fordelt på tre fag: dansk, kristendomskundskab og historie. Analy-serne syntetiseres inden for hvert af de tre fag og sættes i perspektiv i forhold til en karakteristik af faget og tidligere forskning om læremid-delbrug inden for fagene. Desuden fremdrages forskelle og ligheder på tværs af de tre fag. Artiklens ærinde har implikationer for læremiddel-producenter, praktikere og læreruddannelse, idet lærervejledningen i større eller mindre grad kan fungere som en støtte for læreren og som kilde til fagdidaktisk opdatering og refleksion.
OriginalsprogDansk
Artikelnummer2
TidsskriftLearning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
Vol/bind12
Sider (fra-til)41-74
Antal sider33
ISSN2445-6810
DOI
StatusUdgivet - 10 feb. 2023

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Medier, kommunikation og sprog

Citationsformater