Læringsstrategier og strategisk undervisning

Thomas Kjærgaard, Niels Bech Lukassen

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelForskningpeer review

Abstract

Denne artikel præsenterer erfaringer og udvalgteresultater fra en undersøgelse af kendskab til og potentialer vedrørende arbejdet med lærings-strategier i folkeskolens udskolingsklasser.
Artiklens tema ses som relevant, fordi nyere nordisk forskning viser, at de lærendes kompe-tencer til at regulere egne læringsprocesser er en central kompetence i fremtidige uddannel-seskontekster – og en forudsætning for et vel-fungerende arbejdsliv efter endt uddannelse (Ludvigsen et al., 2014).
Selvregulerende lærende er kendetegnede ved at kunne monitorere egne læringsproces-ser, herunder at anvende domænespecifikke læringsstrategier (Donker et al., 2014). Artiklen viser at der er en sammenhæng mellem i hvor høj grad underviseren tilrettelægger under-visningen ud fra elevcentrerede principper eller om undervisningen bygger på lærercentrerede tilrettelæggel-sesformer. Artiklen peger på at behovet for eksplicit undervisning i lærings-strategier stiger i takt med øget elevcentrering i tilrettelæggelsen.
OriginalsprogDansk
TidsskriftCEPRA-striben
Udgave nummer26
Sider (fra-til)54-65
Antal sider12
ISSN1903-8143
DOI
StatusUdgivet - 2020

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • læringsstrategier
  • selvregulering

Citationsformater