Ledelse af inklusion: er det noget særligt?

Ole Steen Nielsen, Bent Lund Madsen

Publikation: AndetIndlæg i netbaserede medier

Abstract

Er ledelse af inklusion noget særligt?
Det spørgsmål har et forsknings- og udviklingsprojekt arbejdet med at afdække. Projektet er igangsat af læringskonsulenternes inklusionsteam under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og er gennemført af forskere i samarbejde med en kommune, og udført af Ole Steen Nielsen og Bent Madsen
Projektet viser, at der er mange uudnyttede ressourcer i skolens og dagtilbuddets organisation, og det er ledelsens opgave at blive opmærksom på dem og få dem inddraget. Ledelse af inklusion kræver derfor både almene ledelseskompetencer i form af blandt andet ledelse af forandringsprocesser og særlige ledelseskompetencer på inklusionsområdet med indsigt i aktørernes forskellige ressourcer og ansvarsområder.
Ledere, som arbejder med inklusion, har opgaver, der er rettet mod mange forskellige praksissammenhænge og problemstillinger.
I projektet indgik lederne i aktionslæringsforløb, og forløbene afspejlede mange forskelligartede opgaver hos lederne. Det handlede blandt andet om udvikling af model for et ressourceteam, procedurer for overgange mellem dagtilbud og skole, dokumentationsmetoder, ledelse tæt på praksis, et fysisk inkluderende miljø, narrative ledelsesmetoder, systematisk videndeling, team-ledelse samt udvikling af fælles forståelser og begreber om inklusion.
På den anden side afspejler aktionsprojekterne også en vis ensartethed i oplevelsen af de aktuelle udfordringer. De byggede alle på erkendelsen af, at viden om inklusion er en forudsætning for at lede en inkluderende praksis, og at ledelsesopgaven derfor er at sikre medarbejderne adgang til relevant og anvendelig viden i forskellige sociale kontekster.
Projektet er beskrevet nærmere i artikel, på http://www.emu.dk/sites/default/files/Ledelse%20af%20inklusion.pdf som kan downloades
OriginalsprogDansk
Publikationsdato15 nov. 2015
StatusUdgivet - 15 nov. 2015

Citationsformater