Lektoranmodning (i tilknytning til Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed)

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomLektorbedømmelsesmaterialerForskning

9 Downloads (Pure)

Abstract

Nærværende lektoranmodning centrerer sig om mine didaktiske overvejelser omkring egen undervisning og faglige udvikling gennem min adjunktperiode. Anmodningen tager udgangspunkt i tre fokuspunkter: 1. Faget psykologis udvikling og legitimitet ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen, 2. Betydningen af uddannelsens forholdsvis unge alder samt en mangefacetteret professionsidentitet samt 3. Projekt JobForm – et erhvervsrettet forsøgsprojekt for ledige med overvægtsproblemer.

Anmodningens struktur
Som baggrund for at kunne beskæftige mig med de tre fokuspunkter, vil jeg indlede med at ridse Ernæring og Sundhedsuddannelsens historie og udvikling op, hvorunder jeg også vil komme ind på, hvilken betydning det har haft for uddannelsen at være placeret i forskelligt organisatorisk regi. Efterfølgende vil jeg beskrive uddannelsen, som den ser ud nu med perspektiver til de udfordringer og muligheder, der ligger i uddannelsens fremtid. Disse overvejelser følges op af mine tanker omkring professionens identitet og udvikling. Herefter følger en nærmere beskrivelse af faget psykologi og kommunikation, som lægger op til mine tanker og didaktiske overvejelser omkring fagets udvikling og legitimitet samt egen undervisningspraksis og faglige udvikling. Sidstnævnte overvejelser perspektiveres til forholdet mellem teori og praksis i det efterfølgende afsnit om udviklingsprojektet JobForm, som også bliver en gennemgang af de metodiske og erfaringsmæssige tanker, jeg har gjort mig i relation hertil.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 1 nov. 2011

Citationsformater