Lektoranmodning Marianne Brodersen UCSJ

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomLektorbedømmelsesmaterialerForskning

Abstract

Med udgangspunkt i UC’ernes dobbelte opgave - at uddanne til professionerne og at udvikle praksisnær og anvendelsesorienteret viden - udvælges to nedslag, der illustrerer eksemplariske erfaringer med vidensarbejde i Professionshøjskolen. I første nedslag præsenteres udviklingen af et undervisningsforløb i pædagoguddannelsens 2. praktik, hvor de studerende med inspiration fra etnografien skulle arbejde med beskrivelser og analyser af rum, materialitet og pædagogik på praktikinstitutionerne. Forløbet analyseres og diskuteres i relation til dominerende forståelser af læring og didaktik og med inspiration fra Gerd Biesta foreslås et bredere begreb om læring og uddannelse til professionerne. I andet nedslag behandles design og gennemførelse af et deltagerinddragende forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på pædagogisk arbejde og samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolen efter reformen. På baggrund af erfaringer fra projektet reflekteres potentialer og udfordringer i former for vidensproduktion, der tager udgangspunkt i deltagernes hverdagserfaringer og hvor projektet tænkes som både undersøgelsesrum og dannelsesrum. Det konkluderes at kombinationen af etnografisk inspireret feltarbejde og deltagerinddragende forskningsmetoder på den ene side rummer udfordringer, men samtidig også kan udgøre en inspiration i arbejdet med at udvikle konkrete tilgange til den anvendelsesorienterede vidensproduktion, som Professionshøjskolen er forpligtet på at skabe.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 31 okt. 2015

Emneord

  • professionsuddannelser

Citationsformater