Lektorbedømmelse

  Publikation: Kandidat/diplom/masterKandidatspecialeForskning

  Abstract

  Lektoransøgningen omhandler:
  1. Undervisning i jordemoderkundskab i ’uregelmæssige hovedstillinger’ på grunduddannelsens 3. semester i jordemoderuddannelsen i København.
  2. Undervisningsopgave for de jordemødre det har deltaget i efter - og videreuddannelsens tværfaglige diplommodul i klinisk vejledning som led i undervisning i ’profession og professionsuddannelsens krav og konsekvenser for den kliniske undervisning’ ved Professionshøjskolen Metropol (PH).

  I ansøgningen beskrives de rammer, der eksisterer for jordemoderuddannelsen og faget set i både historisk, kulturelt og internationalt perspektiv. I den sammenhæng reflekteres der over teori-praksis forholdet historisk set, den forandrede fødselskultur i forhold til den virkelighed jordemoderen skal arbejde i samt internationalisering som mulighed i uddannelsen.
  Ansøgningen indeholder
  1. Beskrivelse af et undervisningsforløb på grunduddannelsens 3. semester i uregelmæssige hovedstillinger, som er indeholdt i kurset ’jordemoderkundskab’. Refleksionerne tager afsæt i didaktiske og pædagogiske rammer for undervisningen med nogle spørgsmål, der sætter fokus på struktur og sammenhæng, dialog, kontakt og tryghed, undervisningsform og motivation, deltager-forudsætninger og indhold samt beskrivelse af og refleksioner over evaluering af undervisningen.
  2. Undervisning af jordemødre i et uddannelsesmodul på klinisk vejlederuddannelse i efter-videreuddannelsesregi (EVU). I afsnittet beskrives indholdet i den konkrete undervisning og relaterer det til den sammenhæng i klinisk vejlederuddannelsen, som det er en del af. Refleksionerne tager ligeledes afsæt i didaktiske og pædagogiske overvejelser.

  OriginalsprogDansk
  StatusUdgivet - 2009

  Citationsformater