Abstract

I denne artikel introducerer vi undervisningsmetoderne Number talks (Sun et al., 2018) og Matematik på lodrette flader (Liljedahl, 2016). Formålet med metoderne er at skabe mere sproglig interaktion mellem eleverne i matematikundervisningen samt at udvide elevernes strategiske repertoire. Når eleverne samarbejder om at regne på lodrette flader og løser opgaver med flere veje til målet, arbejder de også sammen om at læse og forstå matematiske begreber og om at anvende, diskutere og vurdere forskellige regnestrategier. Erfaringerne, som vi præsenterer og diskuterer, stammer fra et aktionslæringsprojekt, hvor vi har samarbejdet med lærere om at afprøve metoder, der udvikler elevernes fagsproglige færdigheder. Nedenfor præsenterer vi kort baggrunden for metoderne, og gennem observationer fra undervisningen redegør vi for erfaringerne med at bruge metoderne i en 4. klasse. Afslutningsvis diskuterer vi de videre potentialer for at arbejde med kollaborativ opgaveløsning på lodrette flader.
OriginalsprogDansk
TidsskriftViden om Literacy
Udgave nummer30
Sider (fra-til)42-48
Antal sider7
ISSN2245-2761
StatusUdgivet - 30 okt. 2021

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner
  • Uddannelse, professioner og erhverv

Citationsformater