Abstract

Biofiltrering er den mest bæredygtige behandlingsmetode til produktion af højkvalitets drikkevand. Selvom den overordnede metode er enkel (beluftning efterfulgt af sandfiltrering), er der mange komplekse detaljer omkring design og drift af et vandbehandlingsanlæg, der er afgørende for, at processen fungerer optimalt.
I dag er der ikke nogen systematisk indsamling af vandbehandlingsdata på tværs af vandværker. Det skyldes blandt andet, at der ikke findes lovmæssige krav om målinger af behandlingsprocessen; som vil muliggøre sammenligning på tværs af vandværker. I stedet fokuserer lovgivning på målinger af råmaterialet (grundvandsprøver) og produktet (vandprøver ved taphane). Dette produktfokus efterlader et vakuum i forhold til processen.
Det manglende fokus på vandbehandlingsprocessen betyder, at der ikke tidligere er identificeret hvilke nøgletal, der bør anskaffes, eller hvilke referenceværdier disse nøgletal bør sammenlignes med. Det har resulteret i en branche, der ikke altid har tilstrækkelig viden til forbedring af drift og design for at undgå overskridelser af de lovmæssige kvalitetskrav til drikkevand eller for at sikre en bæredygtig vandbehandlingsproces. En gennemgang af overskridelserne i hele landet har vist, at hovedparten af disse skyldes utilstrækkelig vandbehandling frem for dårlig grundvandskvalitet eller problemer med distributionsnettet.
Benchmarking er nøglen til at sikre en kontinuerlig forbedring af vandbehandling. Gennem en velfungerende benchmarkings-praksis, øges driftspersonalets opmærksomhed og refleksion, og mulighed for lån af ideer mellem forsyninger fremmes. Benchmarking understøtter desuden en kultur, hvor forsøg er velkomne. Endelig understøtter benchmarking den kollaborative læring, som karakteriserer et ”praksisfællesskab”.
I dette studie er der indsamlet og indlæst data fra 15 nye vandværker, foruden de 10, der blev indsamlet i forbindelse med MUDP-projektet ”Smart Re-design af drikkevandsproduktion”. Merkur-databasen og brugerfladen er videreudviklet, og der er afholdt det første MerkurForum til formidling og udveksling af ny viden.
Vandbehandlingsresultater er nu visualiserede via 28 prædefinerede grafer i Merkur. De deltagende forsyninger giver udtryk for, at Merkur-resultater er relevante. Hermed giver Merkur værdi som et rigtigt værktøj til vurdering af vandbehandling. Desuden har projektet styrket det ”praksisfællesskab”, der findes i vandbranchen omkring drikkevandsbehandling. Erfaringer fra projektet viser, at arbejdet med Merkur er en proces, hvor både dataplatformen og brugen af data er under konstant udvikling. Hermed ligger der flere opgaver i vente til den kommende tid.
OriginalsprogDansk
ForlagDANVA
Antal sider19
StatusUdgivet - 1 okt. 2023
NavnDANVA VUDP PROJEKTRAPPORT

Citationsformater