Når der eksamineres mundtligt: Eksaminators rolle og indhentning af bedømmelsesgrundlag i sundhedsuddannelser

Thomas Würtz Jensen, Carsten Munch Nielsen, Winnie Westergaard Høgsaa

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelpeer review

Abstract

Litteraturreview viser, at mundtlig eksamination kun i begrænset omfang er videnskabeligt undersøgt. Studiet har fokus på eksaminatorrollen og opgaven med at indhente bedømmelsesgrundlag ved bacheloreksamen.
Der er anvendt kvalitative metoder med observation og lydoptagelse af mundtlige eksaminationer og efterfølgende individuelle semistrukturerede interviews med eksaminanden og eksaminator. 12 eksaminationer indgik i studiet. Der blev analy-seret på baggrund af analysekategorier genereret gennem litteraturreview og fokus-gruppeinterviews med eksaminatorer. Studiet viser, at det er en kompleks og ud-fordrende opgave at varetage eksaminatorrollen med udgangspunkt i en større skriftlig projektopgave. Der skal foretages komplicerede valg, når eksaminationstiden skal bruges optimalt til at skaffe et relevant bedømmelsesgrundlag. Der er spændingsfelter, som eksaminator skal navigere i. Det kan konstateres, at eksaminatorerne navigerer i disse spændingsfelter på forskellig vis. Noget af forskellen kan forklares med, at eksaminationerne er tilpasset konkrete eksaminander og tager udgangspunkt i specifikke skriftlige projekter. Det er kendetegnende, at eksaminatorerne ikke tillægger deres forforståelse af eksaminanden stor betydning.
OriginalsprogDansk
TidsskriftDansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
Vol/bind12
Udgave nummer22
Sider (fra-til)75-87
Antal sider13
ISSN1901-5089
StatusUdgivet - 2017

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv

Citationsformater