Newly graduated nurses use of knowledge sources in clinical decison-making - a qualitative study: Ph.D.-Dissertation

Bidragets oversatte titel: Nyuddannede sygeplejerskers brug af videnskilder i klinisk beslutningstagen - et kvalitativt studie: ph.d. afhandling

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerBogForskningpeer review

Abstract

Evidensbaseret praksis er på international plan blevet introduceret som en standard for sundhedsydelser med henblik på at forbedre og kvalitetssikre pleje og behandling. Evidensbaseret praksis fordrer, at sygeplejersker tager kliniske beslutninger med udgangspunkt i den enkelte patient baseret på tydelig, eksplicit og reflekteret brug af videnskilder. Derudover kræver evidensbaseret praksis, at sygeplejersker kan søge, vurdere, implementere og evaluere evidens fra forskning. For at imødekomme disse krav, har sygeplejerskeuddannelser verden over tilrettelagt curricula, som uddanner og understøtter fremtidige sygeplejersker i at kunne arbejde i en ramme af evidensbaseret praksis. Nylige undersøgelser understreger, at på trods af de uddannelsesmæssige tiltag, så er nyuddannede sygeplejerskers brug af forskningsevidens og andre komponenter inden for evidensbaseret praksis begrænset. Det er dog uklart, hvorfor nyuddannede sygeplejersker ikke arbejder i en ramme af evidensbaseret praksis.
Det overordnede formål med denne afhandling var, at undersøge hvilke videnskilder nyuddannede sygeplejersker gør brug af i deres kliniske beslutninger, samt hvorfor de bruger dem. Dette med henblik på at kunne forstå, hvorfor nyuddannede sygeplejersker anvender forskningsevidens og komponenter inden for evidensbaseret praksis i begrænset omfang. Afhandlingen er baseret på en syntese af resultater fra to studier. Formålet med det første studie var, at få en dybere teoretisk indsigt i nyuddannede sygeplejerskers brug af viden, samt identificere specifikke aspekter af fænomenet, som enten kunne understøttes, revideres eller modbevises ved yderligere udforskning af feltet. Formålet med det andet studie var at undersøge og beskrive danske nyuddannede sygeplejerskers brug af videnskilder i klinisk beslutningstagen. De to undersøgelser er præsenteret i tre artikler, hver styret af specifikke formål:

Studie 1
 På baggrund af kvalitative videnskabelige studier at beskrive de videnskilder nyuddannede sygeplejersker gør brug af i deres kliniske beslutningstagen.
Studie 2
 At udforske og beskrive hvilke videnskilder som inddrages i og guider nyuddannede sygeplejerskers kliniske beslutninger, samt de påvirkninger som influerer måden hvorpå videnskilderne anvendes i kliniske beslutninger.

 At udforske og beskrive hvordan socialisering ind i en klinisk kontekst påvirker nyuddannede sygeplejerskers brug af videnskilder.
I studie 1 blev meta-etnografi, som beskrevet af Noblit og Hare, anvendt som metode til syntese af international kvalitativ forskning. Baseret på en iterativ søgning af litteratur i databaserne Cinahl, PubMed, Scopus og Google Scholar fra maj 2013 til maj 2014 blev i alt 19 artikler, der repræsenterer 17 kvalitative undersøgelser publiceret mellem 2000-2014, inkluderet i syntesen. I studie 2, blev etnografi valgt som metodologi integreret med principper fra fokuseret etnografi. Deltager-observation og semistrukturerede interviews af ni danske nyuddannede sygeplejersker blev valgt som metode til dataindsamling. Der blev indsamlet data fra otte forskellige kliniske afsnit på et dansk universitetshospital fra maj til november 2014.
For at besvare det overordnede formål med afhandlingen blev fundene fra de to studier syntetiseret. Syntesen af fundene viser, at den bevidste og reflekterede anvendelse af videnskilder påvirkes af følgende: uddannelse-klinisk praksis kløft, rollemodeller, undrende og spøgende kultur og italesættelse af videnskilder. Kontekstuelle og individuelle påvirkninger influerer de nyuddannede sygeplejerskers brug af forskningsviden og andre komponenter i evidensbaseret praksis. Syntesen understreger, at for at forstå, hvorfor nyuddannede sygeplejersker bruger forskningsviden og komponenter inden for evidensbaseret praksis i begrænset omfang, skal svaret til dels findes i de nyuddannede sygeplejerskers oplevelse af en teori-praksis kløft mellem uddannelse og klinisk praksis. Grundet en opfattelse af ikke at være uddannelsesmæssigt tilstrækkeligt forberedt til at arbejde i klinisk praksis, samt en oplevelse af et overvældende ansvar, som de nyuddannede sygeplejersker ikke føler sig parate til at varetage, bliver de afhængige af den erfarne kollega som en dominerende videnskilde. Den erfarne kollega opfattes som en rollemodel og har indirekte indflydelse på nyuddannede sygeplejersker undrende og spørgende tilgang til klinisk praksis. Den erfarne kollega har dermed indflydelse på de nyuddannede sygeplejerskers reflekterede og eksplicitte brug af videnskilder.
Fundene supplerer og uddyber tidligere forskning omkring faktorer der fremmer eller hæmmer nyuddannede sygeplejerskers brug af forskningsviden og andre komponenter inden for evidensbaseret praksis. Denne afhandling understreger nødvendigheden af en tydelig italesættelse af den reflekterede brug af de videnskilder, som understøtter kliniske beslutninger taget i en ramme af evidensbaseret praksis. Derudover påpeger afhandlingen behovet for en større overensstemmelse mellem italesættelsen og anvendelsen af videnskilder i henholdsvis sygeplejerskeuddannelsen og klinisk praksis. Fundene fra denne undersøgelse kan informere interventioner, hvor formålet er at understøtte nyuddannede sygeplejersker i deres brug af viden, færdigheder og kompetencer inden for evidensbaseret praksis med henblik på at forbedre sygeplejen. Desuden kan fundene inddrages i planlægning af curricula på sygeplejerskeuddannelser samt i tilrettelæggelsen af introduktionsprogrammer for nyuddannede sygeplejersker i klinisk praksis.
Bidragets oversatte titelNyuddannede sygeplejerskers brug af videnskilder i klinisk beslutningstagen - et kvalitativt studie: ph.d. afhandling
OriginalsprogEngelsk
ForlagAalborg Universitetsforlag
Antal sider108
ISBN (Elektronisk)978-87-7112-781-2
DOI
StatusUdgivet - 2016

Emneord

  • sygeplejerskeuddannelsen
  • sygeplejerske

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Nyuddannede sygeplejerskers brug af videnskilder i klinisk beslutningstagen - et kvalitativt studie: ph.d. afhandling'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater