Abstract

Denne rapport dokumenterer projektet Nordplus projektet The Nordic Study Lab. Projektet har haft til formål at udveksle eksisterende viden blandt projektdeltagerne om etablering og drift af distribueret uddannelse med særlig fokus på læringscentre. I løbet af en serie af studiebesøg har partnere fra seks nordiske lande udvekslet erfaringer med at drive uddannelse på distancen. Samtidigt har de dannet et netværk til gensidig inspiration og erfaringsudveksling der fremover vil kunne danne baggrund for initiativer og projekter omkring læringscentre i norden. For lavt befolkede og fjerntliggende regioner er adgangen til uddannelse afgørende for lokalsamfundenes mulighed for vækst. Mulighederne for at skabe lige adgang til uddannelse er i høj grad øget med mobil teknologi, internet hastigheder og virtuelle uddannelsesløsninger, men disse nye teknologier transformerer samtidigt gamle udfordringer med at skabe kvalificeret uddannelse på distancen. Nordic Study Labs projektet har afsløret et rigt reservoir af eksisterende erfaringer, med et stort transferpotentiale og både unikke og eksemplariske løsninger på uddannelses­ problematikker. Mange af de nordiske lande har mange års succesrige erfaring med distance undervisning, læringscentre og lignende tiltag. Der er derfor gode argumenter for at opmuntre til erfaringsudveksling blandt de nordiske lande. Et eksempel på et værdifuldt samarbejde i nationalt regi er det svenske netværk NITUS ­ et samarbejde mellem cirka halvdelen af de svenske kommuner. Rapporten beskriver erfaringer fra alle seks partnerlande og de unikke problemstillinger som de forskellige løsninger er indlejret i. Nationalt, regionalt og lokalt står de deltagende lande i projektet over for sammenlignelige udfordringer og hver af casene giver et indblik i lokalt betydende faktorer og den særlige kontekst der muliggør og begrænser de løsninger landene er fremkommet med. I rapporten peges på tre overordnede begreber ‘Vejledning,’ ‘koblinger’ og ‘ kortlægning’ som nøglemarkører for forståelsen af læringscentre. ‘Vejledning’ drejer sig om at guide borgerne henimod intelligente uddannelsesvalg. ‘Koblinger’ handler om at binde lokale aktører sammen i netværk og ‘Kortlægning’ handler om at læringscentret afdækker konkrete behov i lokalsamfundet. Rapporten afsluttes med at anbefale: ●Et omfattende kortlægningsarbejde af det lokale behov for uddannet arbejdskraft ●Anvendelsen af ressourcer til at oprette og fastholde koblinger mellem forskellige aktører i lokalsamfundet ●Understøttelse og stilladsering af studerende og potentielle studerende’s vej igennem det pågældende lands uddannelsessystem
OriginalsprogDansk
Antal sider45
StatusUdgivet - 30 maj 2016

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation

Citationsformater