Nye styringsformer i Folkeskolen: en videnssociologisk og fænomenologisk baseret undersøgelse af læreres meningsdannelse af elevplanen i et suborganisatorisk perspektiv

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerBogForskning

6 Downloads (Pure)

Abstract

Denne afhandling formidler arbejdet med og resultaterne af en kvalitativ undersøgelse af, hvorledes bekendtgørelsen om elevplaner (UVM 2006;2009) gennemgår en række omsætningsprocesser i skolens indre liv. Disse omsætningsprocesser er i undersøgelsen teoretisk funderet i fænomenologien med henblik på at identificere læreres meningsdannelser af elevplanen samt i Berger og Luckmanns videnssociologi med særligt fokus på deres begreb om hverdagsliv. Disse teoretiske afsæt er ydermere koblet med nyinstitutionel organisationsteori med særligt fokus på begreberne isomorfi og tight og loose coupling. Dette teoriapparat og disse begreber udmærker sig i denne sammenhæng ved at have særligt fokus på organisatoriske omsætningsprocesser. Disse dele af det nyinstitutionelle organisatoriske teoriapparat henholdsvist kontekstualiserer og afgrænser undersøgelsen af læreres meningsdannelser af elevplanen til det suborganisatoriske niveau.
To skoler beliggende i samme kommune og deres arbejde med elevplanen har været fulgt i halvandet år frem til januar 2012. Lærernes arbejde med elevplanen er blevet fulgt via et multi-situeret design med anvendelse af dokumentanalyse, observation og interview.
Undersøgelsen viser, at elevplanen af lærerne meningsdannes som et multifænomenalt redskab og at den i øvrigt knytter sig tæt til læreres arbejde i en række forskellige praksis- og relevanszoner. Samlet set træder elevplanen ensartet frem på de to skoler på den måde, at den etablerer sig som et realt redskab jo mere den meningsdannes i retning af et redskab for ekstern formidling med forældrene som primær målgruppe. Modsat meningsdannes den som et idealt og potentielt redskab af lærerne jo mere den meningsdannes som et redskab, der orienterer sig mod den didaktiske praksis.
Disse fund belyses i en fortolkende analyse blandt andet via spørgsmålet om ’driften mod rutinisering’ som en markant formende kraft i det suborganisatoriske hverdagsliv.
I perspektiveringen skitseres nogle umiddelbare anvendelsesmuligheder af undersøgelsens fund. Disse skitser viser, hvordan optikker, begreber og modeller fra undersøgelsen kan bidrage til læreres og skolers systematiske og fagligt funderede møde med eksterne krav. Lærerstuderende og undervisere i læreruddannelsen er på samme måde målgruppe for undersøgelsens vidensproduktion.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKbh, inst for pæd og udd, AU
Udgave1.
Antal sider218
ISBN (Trykt)9788776849238
StatusUdgivet - 2012

Emneord

  • læreruddannelsen
  • professionsdidaktik
  • kvalitativ metode
  • implementering
  • didaktik

Citationsformater