Pædagogik - læring, udvikling og forandring

Per Øhrgaard (Redaktør), Tue Sanderhage (Redaktør)

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerBogFormidling

Abstract

Bogenss titel udtrykker tre temaer: Læring, udvikling og forandring. Det er tre temaer, som har central betydning for de nye professioner, der i dag tituleres som ”professionsbachelorer,” og vi mener, at disse temaer er vanskelige at komme uden om, hvad enten det drejer sig om professionsudøvelse indenfor et lærer- og pædagogfagligt område, eller om det drejer sig om pleje, omsorg eller rådgivning. De nye professioner står dagligt med udfordringer, der kræver nytænkning og ændring i rutiner og handlemønstre, og det kræver vilje og evne til at lære, udvikle og forandre praksis. Professionernes faglige kompetence udfoldes i det direkte møde med børn, unge, voksne og andre brugere, der til tider har meget forskellig baggrund. Evnen til at håndtere denne forskellighed er kendetegnende for den moderne professionelle og betyder, at professionen kun kan vedligeholde og udvikle sin faglighed i dette dynamiske forhold, sådan som det konkret kommer til udtryk i hverdagens relationer.
Desuden ses der fra omverdenen, en øget opmærksomhed på institutionernes virke, hvilket primært kommer til udtryk gennem politikeres og forvaltningers krav om synlighed og dokumentation af institutionernes arbejde. Dette betyder en større eksponering af professionerne, hvilket principielt medfører mulighed for øget refleksion, læring, udvikling og forandring af fagligheden. Særligt indenfor den pædagogiske verden, som denne bog skriver sig ind i, er dette omverdenspres et brud på en historisk tradition, og dette brud kan anskues som en indskrænkning af pædagogprofessionens autonomi. En sådan opfattelse kan i værste fald udvikle sig til en oplevelse af uberettiget indblanding fra andre, der ikke har pædagogisk indsigt og, som en direkte følge af dette, en opgivenhed på professionens vegne. Omvendt kan nye krav medføre nye muligheder for at synliggøre egen faglighed udadtil i forhold til omverdenen og indadtil øge egen faglige identitet gennem bevidst vidensudvikling og lyst til at stille kritiske spørgsmål til sin praksis – måske med et tiltrængt statusløft til følge.

Vi mener at de nye professioners fremtid, afhænger af en evne og en vilje til at forholde sig levende interesseret til egen praksis. Vi er derfor optagede af at præsentere begreber med central betydning for, at denne mulighed kan være til stede i de pædagogiske institutioner. Begreber der kan udfordre og give alternative bud på de mange forskelligartede spørgsmål, der rejses i en travl pædagogisk hverdag.
• Vort fokus i denne bog er ikke teoretikeren eller for den sags skyld teorien. Vort fokus er på, hvad teoriens centrale begreber bidrager med i den pædagogiske praksis.
• Vort mål er, gennem cases, at synliggøre ”læring, udvikling og forandring” i den pædagogiske praksis.

Det var med dette udgangspunkt, at gruppen af forfattere til denne bog samledes. Vi ville skabe nærhed og dynamik i samspil mellem praksis og teori, hvor disse ikke blev hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Denne bog er et udtryk for dette. Alle bogens kapitler er bygget op omkring to ligeværdige søjler:
• En case der præsenterer en situation, hvor en pædagog, en studerende eller en personalegruppe oplever et vidensunderskud, for at kunne handle fagligt og professionelt i situationen.
• Et eller flere teoretiske begreber der sætter situationen i perspektiv og dermed giver mulighed for læring, udvikling og forandring, både for den enkelte, for medarbejdergruppen og for organisationen

Det er vores ambition at nå omkring nogle begreber, som vi finder vigtige, og som har central betydning i den pædagogiske praksis. Vi har måttet vælge – og vælge fra. Rækken af begreber og teorier er lang, og vi kunne fint have inddraget endnu flere. Valget er dog faldet på begreber, vi mener, kan opfylde to umiddelbart modsatrettede kendetegn, nemlig at de på den ene side skal være aktuelle, og at de på den anden side skal være tidløse i den forstand, at de ikke er modebegreber og et resultat af flygtige strømninger.

Resultatet er blevet en bog med 9 kapitler, der både kan læses i sin helhed, men som der også kan vælges og plukkes i. Bogen henvender sig både til studerende og praktikere i det pædagogiske felt. Men det er vor opfattelse, at en række af bogens kapitler behandler begreber, teorier og situationer der er lige så relevante i andre professionsfelter og i omsorgs- og ”læringsfag”.

Bogen er desuden skrevet for at kunne bidrage til den ny pædagoguddannelses fag og linjer. Vi forestiller os først og fremmest, at denne bog kan bruges indenfor fagene ”Pædagogik” og ”Individ, Institution og Samfund”. Vi ønsker at bidrage til disse grundlæggende fagområder, vel vidende at vores artikler ikke kan stå alene. Ambition med denne bog, skal derfor også ses som et bud på at medvirke til en stamme af grundbøger indenfor disse fag.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedRoskilde
ForlagHans Reitzels Forlag
Udgave1
Antal sider308
ISBN (Trykt)978-87-4125203-2
StatusUdgivet - 1 jul. 2008

Citationsformater