Pædagogstuderendes kompetenceudvikling i pædagoguddannelsens praktikker

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftPaper/skriftligt oplægForskning

Abstract

Forbemærkning
Pædagoguddannelsens praktikker udgør ca 1/3 af den samlede uddannelse (210 ECTS). En væsentlig del af den pædagogstuderendes læring og forventede professionskompetencetilegnelse foregår således i uddannelsens praktikker.
Abstract
I artiklen Pædagogstuderendes kompetenceudvikling i Pædagoguddannelsens praktikker af Anne Harving redegøres for Pædagoguddannelsens kompetencemålsorientering. Den generelle kompetencemåls- og arbejdsmarkedsorientering i dansk uddannelsespolitik diskuteres i relation til Bolognaprocessens intentioner. Fra en sociokulturel læringsteoretisk position diskuteres det potentielle læringsrum i pædagoguddannelsens praktikker i relation til et kompetencemålsorienteret uddannelsessystem og aftagerfeltets behov.
Formål
Projektet undersøger på hvilken måde, vejledere i pædagoguddannelsens praktikker understøtter de pædagogstuderendes kompetenceudvikling i den formaliserede vejledning. Projektet, der falder i tre faser, baserer sig på 1) kvantitative data, 2) kvalitative analyser af konkrete vejledningssituationer og interviews og 3) et afsluttende aktionsforskningsprojekt, der fokuserer på professionskompetenceudvikling hos de studerende i praktik. Her fokuseres særligt på vejledernes vejledningspraksis og -didaktik. Projektet har afsluttet fase 1.
Projektets potentielle målgrupper
Projektets teoretiske diskussioner og fund vil være relevante for studerende og undervisere på vejlederuddannelsen og undervisere, studieledere og koordinatorer, der gennem pædagoguddannelsens praktikker er engagerede i de pædagogstuderendes professionskompetencetilegnelse. Andre potentielle målgrupper er vejledere, institutionsledere, faglige organisationer samt repræsentanter for kommuner og regioner.
Fund
I projektets første fase har et kvantitativt spørgeskema udsendt til 98 vejledere i UC SYD´s optageområde vist, at langt de fleste vejledere er formelt kompetente til opgaven qua gennemført Diplommodul i Praktikvejleder til pædagoguddannelsen. Imidlertid indikerer undersøgelsen, at vejlederne prioriterer et venskabsrationale højere end et fagligt, refleksivt rationale, og at institutionens, herunder vejlederens, højt kvalificerede pædagogiske praksis i mindre omfang italesættes i den formaliserede vejledning. I et sociokulturelt læringsperspektiv med fokus på professionskompetencer kan dette pege på, at praktikkens læringsrum som rum for (ud-)øvelse, undersøgelse og udvikling ikke udnyttes fuldt ud.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2018
Antal sider19
StatusUdgivet - 2018

Emneord

  • pædagoguddannelsen

Citationsformater