Pilotprojekt: ”Musikterapi som personcentreret terapiform med frontotemporalt demensramte”

Aase Marie Ottesen, Hanne Mette Ochsner Ridder, Tony Wigram

Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandlingRapportForskning

55 Downloads (Pure)

Abstract

I et litteraturstudie fra Socialministeriet konkluderes at der er behov for valide og pålidelige måleredskaber til at måle effekten af de pleje-/omsorgsmetoder der anvendes i forhold til demensramte. Formålet med nærværende projekt er at få et overblik over hvilke måleredskaber der foreløbig er anvendt i forhold til forskellige pleje-/omsorgsmetoder til svært demensramte. Herudfra vil det i projektets del 1 vurderes, om der med udgangspunkt i livskvalitetsforskning, kan peges på relevante måleredskaber som generelt kan anbefales i forhold til svært demensramte, samt hvilke der specifikt kan anvendes til måling af individuel musikterapi med personer med frontotemporal demens.
’Musikstimulering’ beskrives i ovennævnte litteraturstudie som den mest undersøgte af de nyere pleje-/omsorgsmetoder, og det anses derfor som relevant at fokusere på musikterapi som metode.

Der lægges i pilotprojektet vægt på at udpege valide måleinstrumenter som kan anvendes til at måle det enkelte omsorgsforløb i praksis og af praktikere, for i et mere langsigtet perspektiv, bl.a. som led i en postdoc-forskningsstilling ved Aalborg Universitet, at samle denne dokumentation i større (evt. internationale) undersøgelser.
Projektets del 2 er en praksisafprøvning og dokumentation af to musikterapeutiske forløb. På baggrund af de alvorlige sociale konsekvenser af frontotemporal demens er det relevant at afprøve om musikterapi kan have en effekt i forhold til denne målgruppe. Til vurdering af de to musikterapeutiske forløb indsamles en bred vifte af data: kvantitative data vha. ADRQL, CMAI og NPI og kvalitative data i form af inddragelse af livshistorie og analyse af
videomateriale. Det vurderes at musikterapi er meget relevant for denne målgruppe, og det ses at de to deltagere har et positivt udbytte af musikterapien målt som enten en stigning i livskvalitet, reduceret agiteret adfærd eller lavere forstyrrelses- og belastningsgrad for personale.
OriginalsprogDansk
Antal sider114
StatusUdgivet - 2006

Citationsformater