Projekt IKOS: Faglig begrundet bemanding i sygeplejen

Minna Friemann, Marit Strandquist

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

Abstract

Abstract
Studier har vist, at mangelfuld bemanding kan føre til, at patienternes behov for sygepleje ikke imødekommes og risikoen for indlæggelser og utilsigtede hændelser stiger. Der savnes afprøvede ledelses- og styringsredskaber til at sikre en faglig begrundet bemanding og arbejdsdeling tværfagligt i hjemmesygeplejen i Danmark. Derfor indgik UC-Lillebælt ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Sundhedsuddannelsernes Forskningsenhed, Konsens AS (Norge) v. Marit Strandquist og Hjemmesygeplejen i Langeland Kommune en partnerskabsaftale omkring et tværprofessionelt udviklingsprojekt. Projektet havde til formål at afprøve om det norske styringssystem IKOS kunne anvendes i en dansk kontekst med henblik på faglig begrundet bemanding og arbejdsdeling. Til dette blev Langelands tværfaglige hjemmesygeplejeenhed brugt som empiri.
Formålet med projektet var således at vurdere IKOS som metode til faglig begrundet bemanding med henblik på kvalitet, effektivitet og arbejdsmotivation i sygeplejen. Projektets afprøvning af IKOS som metode har resulteret i en evaluering af Langelands hjemmesygepleje, som er kendt af de deltagende parter. Afrapporteringen vil udelukkende fokusere på IKOS som metode til og hvad resultaterne af IKOS ressourceanalyse kan anvendes til i et ledelses- og styringsperspektiv.
For at tilpasse de norske IKOS kvalitetsindikatorer til dansk kommunal kontekst blev den danske lovgivning og udvalgte lokale kommunale retningslinjer på området analyseret. Det blev herved afklaret, hvilke kvalitetskrav der, i projektet, kunne stilles til sygeplejeindsatser, efter § 5 og § 138 i Sundhedsloven, til den enkelte patient. Kvalitet er når de obligatoriske indsatser i patientforløbet udføres. På denne baggrund blev de danske IKOS kvalitetsindikatorer udarbejdet og det blev afklaret, hvilke lettilgængelige data, der skulle monitoreres i dataindsamlingsugen. De let tilgængelige data for de udvalgte kvalitetsindikatorer blev indsamlet af udvalgte informanter med inspiration i auditmetoden, indtastet i IKOS af projektleder og blev opgjort af IKOS på baggrund af kvantitative metoder.
Analyse af teori om kompetence og analyse af de aktuelle sundhedsuddannelser på området blev gjort for at tilpasse det norske IKOS koncept til dansk kommunal kontekst. Dette fordi projektet arbejdede med IKOS´s logik om, at der findes fem forskellige sundheds- og livssituationer som patienten kan være i. Hver situation generer et specifikt formelt kompetencebehov som den, der varetager de direkte sygeplejeindsatser, skal besidde for at håndtere situationen fagligt forsvarligt.
Projektet opgjorde derfor, ved hjælp af IKOS, patienternes forekomst i de fem sundheds- og livssituationer. Patienternes aktuelle forekomst i de fem sundheds- og livssituationer og leders opgørelse af tid og kompetencebrug til alle opgaver i enheden blev lagt til grund for leders bemandingsplan. Bemandingsplanen var estimeret ud fra den måde leder skønnede, at man aktuelt fordelte og udførte alle opgaver på. Projektleder lavede på baggrund af kvalitetsopgørelsen og IKOS norske standard for sygeplejeansvarlig og primærkontakt en alternativ bemandingsplan og arbejdsdeling, hvis Langeland skulle bemande og arbejdsdele ud fra IKOS logikken. Begge bemandingsplaner blev lavet indenfor samme aktuelle økonomiske ramme.
Projektet evaluerede IKOS ressourceanalyse og metode til faglig begrundet bemanding ud fra resultaterne og projektleders refleksioner over resultaterne og brug af IKOS som koncept.
IKOS ressourceanalyse giver ledelsen metoder og resultater til at reflektere over brug af tid og kompetencer i afdelingen. Projektleder formoder, at man ved brug af IKOS som koncept vil få en kontinuerlig kvalitetsmåling og et kontinuerligt indblik i patienternes sundheds- og livssituation, og dermed patienternes kompetencebehov. Validiteten af kvalitetsdata, data om patientgrundlag, data om tid til alle opgaver i afdelingen og dermed de estimerede bemandingsplaner formodes at kunne øges ved brug af IKOS som koncept pga. den gentagne månedlige indberetning af data. Det formodes igen at give ledelsen et bedre fagligt argumenteret grundlag at bemande og arbejdsdele ud fra. Herved bedres muligheden formodentlig i at styre og lede i retning mod mere kvalitet, effektivitet og arbejdsmotivation. Men der efterlyses en konkret pilotafprøvning af den norske IKOS standard for arbejds- og ansvarsfordeling ved sygeplejeansvarlig (SA) og primærkontakt (PK).
OriginalsprogDansk
ForlagUniversity College Lillebælt
Vol/bind1
Udgave1.udgave
Antal sider66
ISBN (Elektronisk)978-87-93067-04-2
StatusUdgivet - 12 mar. 2015
BegivenhedProjekt IKOS -
Varighed: 12 mar. 2015 → …

Konference

KonferenceProjekt IKOS
Periode12/03/15 → …

Emneord

  • kvalitetsstyring
  • organisationsudvikling
  • ledelse

Citationsformater

Friemann, M., & Strandquist, M. (2015). Projekt IKOS: Faglig begrundet bemanding i sygeplejen. (1.udgave udg.) University College Lillebælt.