Projekt studiekompetence: fremmer intervention af studieteknikker i fagundervisningen de studerendes læse- og informationskompetence? : rapport fra delprojekt under DEFF projektet: "bibliotekerne som aktiv læringspartner - nye roller for forskningsbibliotekerne"

Maria Stenfeldt Schneider, Carsten Munch Nielsen, Karin Lodberg, Margrethe Skovgaard Larsen, Bente Rindsig Pedersen, Marianne Vadgaard Christensen

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

Abstract

Denne rapport beskriver en undersøgelse af sygeplejestuderendes udvikling af studiekompetencer i begyndelsen af studiet. Projektet er gennemført i 2005/2006 på JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Århus i et samarbejde mellem studievejledere, bibliotekarere og sygeplejeskolens pædagogiske koordinator. Projektet indgik som delprojekt i DEFF-projektet: ”Bibliotekerne som aktiv læringspartner – nye roller for forskningsbibliotekerne”.
Projektets hensigt var at undersøge, om en intervention, hvor læse-, notat- og informationssøgningsteknikker integreres i faglærernes undervisning, fremmer læse- og informationskompetencer hos sygeplejestuderende i højere grad end den aktuelle praksis på området ved JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Århus. Undersøgelsen skulle svare på arbejdshypotesen: Undervisning
i studieteknik med efterfølgende integration af studieteknikkerne i fagundervisningen fremmer de studerendes studiekompetencer.
Undersøgelsen var komparativ, hvor der blev anvendt et kvasieksperiment design med en interventionsgruppe og en kontrolgruppe samt måling af effekten gennem en før-, efter- og en sluttest. Det komparative aspekt bestod i, at en traditionel og en alternativ undervisningspraksis relateret til studieteknikker blev sammenlignet. Den traditionelle tilrettelæggelse bestod af skemalagt undervisning i studietekniske metoder som i en årrække har været praksis i begyndelsen af 1. semester på JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Århus. Den alternative tilrettelæggelse bestod af samme skemalagte undervisning samt interventioner, hvor faglærerne integrerede de forskellige studietekniske metoder i fagundervisningen på 1. semester.
De studerendes startkompetencer blev målt ved studiestart i februar 2005 og kompetenceudviklingen blev målt ved en efterfølgende test september 2005. For at undersøge mulig langtidseffekt af interventionen blev der fulgt op med test i marts 2006.
Undersøgelsen viste, at alle studerende havde betydelig fremgang i såvel deres læsekompetence som deres informationskompetence, men der kunne ikke påvises en overbevisende effekt af at integrere de studietekniske metoder i fagundervisningen. Undersøgelsen kan dermed ikke entydigt bekræfte hypotesen.
I forhold til læseforståelse kan der dog dokumenteres en pædagogisk interessant og statistisk signifikant forskel mellem grupperne, hvor studerende i interventionsgruppen i sluttesten ligger over kontrolgruppen. Det kan tolkes som en langtidseffekt af interventionerne. I forhold til informationssøgning har interventionsgruppen en ca. 10 % højere fremgang i scoringen end
kontrolgruppen. Denne forskel er dog ikke statistisk signifikant.
Selv om undersøgelsen ikke entydigt kan bekræfte hypotesen, kan det ikke omvendt konkluderes, at integration af de studietekniske metoder ikke er en vigtig intervention. Et væsentligt problem ved undersøgelsen har været, at integration af de studietekniske metoder i fagundervisningen ikke har været massiv nok og måske ikke tilstrækkeligt kvalificeret, og dermed er det komparative aspekt blevet svækket. Yderligere har det måske været et problem, at for mange studietekniske metoder har været inddraget i undersøgelsen. Set i dette lys fremstår den merfremgang, der kan konstateres hos interventionsgruppen, stærkere.
Hvis intervention med integration af studietekniske metoder skal komme til sin ret, er erfaringen fra undersøgelsen, at det kræver en stærkere forberedelse af fagunderviserne i de studietekniske metoder samt øvelse i at anvende testede interventionsmetoder til at integrere studietekniske metoder i fagundervisningen.
Gennem undersøgelsen er der genereret en vigtig indsigt i de pædagogiske aspekter knyttet til udvikling af de studerendes studieteknikker, og der er etableret interessante samarbejdsrelationer mellem fagundervisere, ibliotekarer og studievejledere, som har perspektiver for den fremtidige studieafvikling ved JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Århus.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedÅrhus
ForlagSygeplejerskeuddannelsen Aarhus, JCVU
Antal sider122
ISBN (Trykt)978-87-90497-12-5
StatusUdgivet - 2007

Citationsformater