Relations- og ressourceorienteret pædagogik (ICDP): i dagtilbud i Brønderslev Kommune

Helle Højbo Schjoldager, Tanja Miller (Redaktør), Trine Lolk Haslam (Redaktør)

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

6 Downloads (Pure)

Abstract

Efter- og videreuddannelsesforløbet i relations- og ressourceorienteret pædagogik (ICDP) er gennem-ført af Brønderslev Kommune på området for dagtilbud. Forløbet er gennemført i perioden februar 2008 – august 2012 og har omfattet 29 ledere, 174 pædagoger i børnehaver og vuggestue samt pæ-dagogerne i støtteteamet og de fire landsbyordninger. Derudover har ansatte pædagogmedhjælpere haft mulighed for at deltage. I tilknytning hertil har samtlige dagplejere deltaget i et kort kursus i form af to temadage.

Formålet med indsatsen har været at udvikle de professionelle omsorgsgiveres relationskompetence med henblik på at forbedre samspil og relationer mellem den voksne og det enkelte barn og at igangsætte læreprocesser i dagplejen, som kan bidrage til at kvalificere samspil og relationer i den enkelte dagpleje.
Uddannelsesforløbet er evalueret med inspiration fra virkningsevaluering og gør brug af såvel kvantitative som kvalitative dataindsamlingsmetoder.

Evalueringen viser, at formålet med indsatsen er indfriet. Medarbejdernes deltagelse i det certificerede uddannelsesforløb, ICDP niveau 1, har betydet et kompetenceløft for medarbejderne. Den enkelte medarbejders kompetence til at iagttage, beskrive og analysere samspil er udvidet, og bevidstheden om og sensitivitet i forhold til eget samspil med børn i dagtilbud er styrket.
Medarbejderne har hver især og som personalegruppe fået en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede arbejde. Evalueringen viser samtidig, at efter- og videreud-dannelsesforløbet har betydet ændring i kulturen i institutionerne. Der er nu i højere grad fokus på de positive sider ved barnet, der arbejdes med redefinering, og der sker ændringer i den daglige praksis, i takt med at der røres ved de grundlæggende antagelser. Der er tale om en bevidstgørelse, der generelt har medført mere sensitive forholdemåder. Dialogformer og samspilstemaer fra ICDP-programmet er observerbare i den pædagogiske praksis.

Evalueringen viser ligeledes, at det har haft betydning for dagplejepædagogerne at gennemføre ICDP niveau 2. Dagplejepædagogerne er bevidste om deres rolle i arbejdet med andres relationskompe-tence, og data viser, at de arbejder bevidst og på en sensitiv måde med at omsætte de formelle kompetencer fra efter- og videreuddannelsesforløbet til en praksisform med henblik på at imple-mentere ICDP-principperne i dagplejen.
OriginalsprogDansk
ForlagCEPRA - Nationalt videncenter for evaluering i praksis
Antal sider33
StatusUdgivet - 1 nov. 2012

Citationsformater