Research-baced learning. Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt. Delrapport II: Kvalitativ undersøgelse af studenterdeltagelse i udvalgte MOVE projekter ved University College Lillebælt i perioden august 2013-juni 2014

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

Abstract

De empiriske undersøgelsesresultater beskriver områderne:
1. Studerendes motivation, viden- og kompetenceudvikling
2. Didaktik og organisering med mulighed for videnprogression
3. Videnproduktion, brugbarhed og professionsrettethed.
Undersøgelsesresultaterne peger på, at fleksible grunduddannelsesforløb kan give de studerende større frihed og mulighed for via forpligtende deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter at udvikle kompetencer til systematisk og forskningsorienteret videnudvikling og -forvaltning. De studerendes deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter vil kunne erstatte andet studieindhold og tænkes ind som en nødvendig studieaktivitet, både horisontalt; på tværs af uddannelser og vertikalt; mellem de enkelte uddannelsesniveauer. Studenterdeltagelse kan ses som et issue, der kan medvirke til at understøtte de studerendes innovative og entreprenørielle evner og idéer og bør derfor udspringe og opbygges fra grunduddannelsernes studiestart. Progression kan tænkes i tre niveauer; et grundlæggende basisniveau, et differentieret sporforløb og bachelorprojekt.
Underviserrollen må nytænkes og favne en større bredde og fleksibilitet. Dette kræver tydelige kompetenceprofiler og kapacitetsopbygning med eventuel toning af underviserkompetencer og kompetenceklynger blandt underviserne.
Studenterdeltagelse er hårdt arbejde men samtidig en stærkt motiverende faktor, der kan virke som en øjenåbner med øget ansvarsfølelse, interesse og engagement til følge. Har de studerende én gang deltaget i autentiske forsknings- og udviklingsaktiviteter med mulighed for at udvikle deres professionsforståelse og -kompetence, vil hovedparten søge deltagelse igen. De studerende oplever det spændende og motiverende at være en del af og samtidig se praksis fra et undersøgelsesperspektiv. Desuden er det at opleve sig anerkendt, betydningsfuld og at have ansvar også en stor motivationsfaktor.
Når professionspraksis byder ind med problemstillinger, vejledning og professionel ekspertise, udfordres og styrkes de studerendes innovative og kollaborative kompetencer. De studerende oplever deres fagfelt med andre øjne, og de lærer professionspraksis at kende på en anderledes måde. Tydelighed i forventninger, meningsfuldhed og lyst til samarbejde fra både de studerende selv og deres samarbejdspartnere i teoretisk uddannelse og professionspraksis er en forudsætning for de studerendes aktive rolle, oplevelse og motivation og hermed studenterdeltagelse i UCLs forsknings- og udviklingsaktiviteter.
OriginalsprogDansk
Antal sider82
StatusUdgivet - jul. 2014

Emneord

  • kompetenceudvikling
  • studerende

Citationsformater