Research-based learning. Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt: Afsluttende rapport, del I. Videnskabsteori og metode

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

Abstract

Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter er en forholdsvis ny og endnu ikke organiseret studieaktivitet, og derfor undersøges med projektet RESEARCH-BASED LEARNING: KONCEPT FOR STUDENTERDELTAGELSE I FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER VED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT, hvordan studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter kan formes og tilrettelægges som fast studieaktivitet og hermed indgå som en planlagt og organiseret del af de studerendes uddannelse.
AFSLUTTENDE RAPPORT DEL I OG II omfatter en beskrivelse af det samlede undersøgelsesresultat og et herudfra udarbejdet forslag til et koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt.
Som introduktion til projektet indledes DEN AFSLUTTENDE RAPPORT DEL I med en sammenfatning og perspektivering af projektets resultater. Herefter præsenteres projektets videnskabsteoretiske og metodiske referenceramme.
Projektet baserer sig på en systemisk og handlingsteoretisk referenceramme funderet i de humanvidenskabelige traditioner hermeneutik og retorik. Mening indtager som hermeneutisk grundbegreb en både central og betydningsfuld placering i projektet.
Som grundlag for projektets empiriske resultater anvendes de kvalitative metoder feltobservation og interview (samtale). Der lægges i hele projektprocessen vægt på dialogen som redskab, hvorfor det i rapporten beskrives, hvordan der i projektet tilstræbes en høj grad af deltageraktivitet og medindflydelse på de givne resultater.
Afslutningsvis præsenteres projektets formål, tidsramme og ansvarsfordeling, ligesom også den empiriske undersøgelse og efterfølgende dialogmøder med projektets interessenter beskrives.
OriginalsprogDansk
Antal sider65
StatusUdgivet - dec. 2015

Emneord

  • professionsuddannelser

Citationsformater