Retspsykiatrisk sygepleje: - I interaktion mellem personale og indlagte, skizofrene patienter

Frederik Alkier Gildberg, Stephen K. Bradley, P. B. Fristed, Lise Hounsgaard

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelForskningpeer review

Abstract

Baggrund
Antallet af retspsykiatriske patienter i Danmark stiger med 11 % om året og patienterne optager i dag 20 % af alle psykiatriske sengepladser. Af det samlede antal retspsykiatriske patienter lider 75 % af skizofreni og for dem er den daglige pleje på hospitalets sengeafdelinger en del af behandlingen. Vi
har imidlertid ganske lidt viden om, hvad der kendetegner personalets pleje af patienterne og den betydning som plejen har for patienterne.
Viden om personalets daglige pleje i interaktion med patienterne er nødvendig for efterfølgende, at kunne evaluere og udvikle eksisterende klinisk plejepraksis.

Formål
Formålet er at undersøge den daglige pleje,
som den udspilles i dagligdagen på afdelingen.
Hensigten er at beskrive og analysere
det der kendetegner personalets pleje af de
retspsykiatriske patienter der lider af skizofreni.
Samtidig er formålet at undersøge de
erfaringer, som patienter og personale har
med den daglige pleje samt den betydning
plejen har for patienterne.

Metode og materiale
Undersøgelsen bruger Symbolsk Interaktionisme
som baggrund. Den tager udgangspunkt
i den grundliggende interaktion i
hverdagen samt meningen bag dette. Derved
fokuseres undersøgelsen på den konkrete
kommunikation, mening og interaktion
der sker i praksis. Hertil bruges et etnogra-
fi sk feltarbejde med deltagerobservation og
interview som forløber over 12 mdr. Undersøgelsen
er delt op i tre faser: Fase I med
beskrivende deltagerobservationer. Fase II
med deltager-observationer styret af analysen
og fase III med interview på baggrund
af de to første faser. Det er planlagt at der
skal indgå maksimalt 16 indlagte, retspsykiatriske,
etnisk danske patienter over 18
år med lidelsen skizofreni i undersøgelsen.
Herudover deltager personalet fra den retspsykiatriske
afdeling, hvor patienterne er
indlagt.

Analyse
Materialet der indsamles ved observationer
og interview omskrives til tekst. Materialet
analyseres herefter ved hjælp af domæne,
taksonomisk og tematisk-analyse. Det vil
sige, at teksterne som udgangspunkt analyseres
i forhold til de begreber og den underliggende
mening, som de sammen etablerer.
En mening som deltagerne udtrykker i det
samlede materiale. Formålet med analysen
er med andre ord, at fi nde og sortere meningssammenhænge
ud fra den daglige pleje
og interaktion mellem patienter og personale
i forhold til projektets formål. Dette med
henblik på at skabe grundlag for videreudvikling
af den retspsykiatriske pleje.

Tidsplan
Ph.d. projektet starter september 2008 og
resultatet forventes at foreligge i begyndelsen
af september 2011.

Etik
Projektet er indberettet til og godkendt af
Datatilsynet og Videnskabsetisk komité for
Region Syd Danmark.

Finansiering
Projektet fi nansieres af Psykiatrisk Afdeling
Middelfart, Syddansk Universitet, Novo
Nordisk Fonden og DSR’s Sygeplejefaglige
Forskningsfond.
OriginalsprogDansk
TidsskriftTidsskrift for sygeplejeforskning
Udgave nummer2+3
Sider (fra-til)70
ISSN0900-3002
StatusUdgivet - 2010

Citationsformater

Alkier Gildberg, F., Bradley, S. K., Fristed, P. B., & Hounsgaard, L. (2010). Retspsykiatrisk sygepleje: - I interaktion mellem personale og indlagte, skizofrene patienter. Tidsskrift for sygeplejeforskning, (2+3), 70.