Søskendenærvær: et fænomenologisk inspireret studie af unge adskilte søskendes hverdag med afsæt i teknologier, materialiteter og kropslige erfaringer: ph.d.-afhandling

Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandlingBogForskningpeer review

Abstract

I afhandlingen undersøger pædagogisk antropolog Mads Middelboe Rehder, hvordan unge adskilte søskende kan opleve hinanden som nærværende i hverdagen til trods for et fysisk fravær. I det empiriske materiale indgår otte unge mellem 16 og 21 år, som er fulgt gennem et filmet feltarbejde med deltagerobservationer, semistrukturerede interviews og uformelle samtaler, samt gennem deltagernes egne videooptagelser og et feltarbejde online på facebook. Fremstillingsformen består af en skriftlig afhandling og en kortere film på 28 minutter.En tredjedel af børn og unge under 18 år i Danmark lever adskilt fra en eller flere af deres søskende i hverdagen. Det stigende antal af skilsmisser de sidste 35 år har medført mere komplekse søskenderelationer, hvilket betyder, at antallet af børn og unge med andre søskendeformer end biologiske søskende er tredoblet i denne periode. Samtidig skaber det grundforhold, at unge flytter hjemmefra, ligeledes adskillelse af søskende. For at få en forståelse for nuancerne i, hvordan hverdagen for unge adskilte søskende opleves, bygger afhandlingen på en fænomenologisk inspiration særligt fra kropsfænomenologen Maurice Merleau-Ponty og post-fænomenologen Don Ihde, som danner teoretisk afsæt for en undersøgelse af, hvordan nærvær kan opleves gennem materialiteter og teknologier på baggrund af kropslige erfaringer, hvilket bliver afsættet for afhandlingens analyser. Gennem analyserne vises det, med afsæt i de enkelte deltageres oplevelser og erfaringer, hvordan adskilte søskende på forskellige måder bliver en del af hinandens hverdag gennem brugen af sociale medier og mobile teknologier, som giver oplevelser af, hvad der i afhandlingen beskrives som kvasinærvær. Det vises ydermere, hvordan et sådant kvasinærvær bygger på kropslige erfaringer og ikke kan forstås adskilt fra offline interaktioner, og at kvasinærvær ligeledes kan opleves gennem erfaringer knyttet til materialiteter, selvom dette ikke indeholder opdateringer og informationer fra de fysisk fraværende søskendes hverdag. I analysen argumenteres der for, at oplevelsen af søskendehed er knyttet til tæthed og konfliktualitet, som ofte er koblet til søskendes fælles historik. Denne kan være sedimenteret i materialiteter i fælles hjem, men kan også skabes teknologisk som en synlig historik af forbundethed bestående af søskendes medierede interaktioner på sociale medier som facebook. Søskendehed er en subjektiv oplevelse, den er derfor uafhængig af, om søskende har biologiske bånd, eller om de alene er sociale relationer. Gennem afhandlingens analyser af adskilte søskende vises, at kvasinærværet er en grundsten i oplevelsen af søskendehed, og at det derved en vigtig del i adskilte søskendes oplevelse af at være en del af hinandens hverdag.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDPU, Aarhus Universitet
Antal sider246
ISBN (Trykt)978-87-7684-712-8
StatusUdgivet - 27 jun. 2016
Udgivet eksterntJa

Citationsformater