Sammenhæng i livet med kræft: Et model- og udviklingsprojekt om rehabilitering i Halsnæs Kommune 2007-2009

Dorte Helving Rasmussen, Marie Paldam Folker, Jette Thuesen Kristensen, Shila Samuelsen, Anne Prip, Karna Vinther

  Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandlingRapportForskning

  22 Downloads (Pure)

  Abstract

  Rapporten redegør for erfaringer og resultater fra projektet "Sammenhæng i livet med kræft" der blev gennemført som et samarbejdsprojekt mellem Halsnæs Kommune og Center for Sammenhængende Forløb, Professionshøjskolen Metropol i perioden 1. oktober 2007 til 31. december 2009.
  Projektets omdrejningspunkt har været koordinering med henblik på udvikling af sammenhængog helhedsorientering i rehabiltieringforløb for borgere med kræft. Projektets aktiviteter har været tilrettelagt med udgangspunkt i allerede eksisterende rehabiliteringsaktiviteter på tværs af det offenlige sundhedsvæsen og private/frivillige organisationer.
  Indsatsområderne i projektet har omfattet:
  - Afprøvning af en model for forløbskoordinering med en kommunalt forankret forløbskoordinator
  - Anvendelse af forløbsbeskrivelser for rehabiliteringsindsatsen
  - Brug af indidvduelle rehabiliteringsplaner
  - Komptenceudvikling af relevante faggrupper
  Evalueringen af projektet har været tilrettelagt som en formativ evaluering gennem hele profjektforløbet samt en afsluttende målevaluering. Der er overvejende anvendt kvalitative dataindsamlingsmetoder som interviews observationer og forløbsaudit.
  Rapporten er vedlagt CD-rom med bilagsrapporter som også findes på Halsnæs Kommunes hjemmeside http://www.halsnaes.dk/SundhedPleje.aspx
  OriginalsprogDansk
  UdgivelsesstedFrederiksværk
  Antal sider42
  StatusUdgivet - jan. 2010

  Emneord

  • Halsnæs kommune
  • forløbskoordinering
  • kræftrehabilitering
  • samarbejdsprojekt
  • sammenhængende patientforløb

  Citationsformater