Sammenhængende forløb for patienter med KOL, med særlig fokus på teknologi

Kitt Vestergaard*, Bettan Bagger, Lone Bech, Lars Heegaard Jensen, Mette Andresen

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftPosterForskning

Abstract

Baggrund Velfærdsteknologi anses for at medføre effektiv ressourceudnyttelse, minimal patientrisiko, høj patienttilfredshed og helhed i patientforløbet samt fremme en ensartet kvalitet i sundhedsvæsenet (1, 2), herunder i patientforløb blandt patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Velfærdsteknologiske løsninger anses for at kunne medvirke til at sikre mere frihed og ansvar for egen sygdom og dermed forhindre indlæggelser (3, 4). Formål: Projektet overordnede formål er at undersøge hvad der ifølge henholdsvis patienter og sundhedsprofessionelle skal til for at styrke kvalitet og sammenhæng i både hverdag og behandlingsforløb. Specifikt undersøges • patienternes forventninger til og erfaringer med at anvende forskellig teknologi i hverdagen. teknologi.• Sundhedsprofessionelles forventninger til betydningen for dem selv og patienterne af at implementere forskellig teknologi i deres arbejde. Metode: Undersøgelsens design er fænomenologisk og eksplorativt. Data blev indsamlet i foråret 2014 og analysearbejdet er i gang. I alt deltog 15 sundhedsprofessionelle og 18 patienter. Alle deltagere blev rekrutteret af KOL-kompetencecenter, Næstved Sygehus. To fokusgruppeinterviews med i alt 15 sundhedsprofessionelle blev gennemført forud for afprøvning af tre udvalgte teknologier. Efter afprøvning blev endnu et fokusgruppeinterview foretaget. Individuelle interviews med patienter, før og efter afprøvning af teknologierne blev gennemført. De afprøvede teknologier var; 1) Brochurer om at leve med KOL, 2) Telefonrådgivning med en sygeplejerske fra KOL-kompetencecenter, 3) www.helbredsprofilen.dk Analysen følger de fire trin som beskrevet af Malterud (5). Sundhedspersonalet Brochurerne er gode og kan bruges i arbejdet med patienterne, ”Pjecerne er rigtig gode. Jeg kan godt bruge det i mit arbejde overfor patienterne” Det foreslås, at ”pjecer skal være tilgængelige for personalet på afdelinger, der har med KOL at gøre”. Telefonrådgivningen giver et svar, der kan handles på, i den konkrete situation, ”(…) telefonrådgivningen med en enkelt patientcase, som var lidt svær og vanskelig(…)der fik jeg rigtig rigtig god hjælp”. Helbredsprofilen er informativ og nyttig med film med forskellige faggrupper; ”det har været godt, at være inde på helbredsprofilen fordi der er små film, hvor man kan sidde og se på ikke… Det giver noget andet og der er både læger, socialrådgivere og sygeplejersker der tager problemerne op og så er der små film samtidig med”. De fremhæver, at de udvalgte teknologier skal bruges individuel med patienter med KOL ift., at påvirke kvaliteten i patientforløb, dagligdag. De mener generelt, at besidde relevante kompetencer ift., at anvende teknologier, men savner afsat tid samt pædagogiske redskaber. Patienterne foretrækker teknologianvendelse med sundhedsprofessionelle som de har en relation med og føler sig trygge ved. Nogle føler sig ikke fortrolige med teknologi og vil ikke bruge det fremadrettet. Andre fortalte, at teknologi giver dem viden; ”Jeg har læst og fået meget at vide, som jeg ikke vidste”. En gruppe af patienterne oplever, at teknologi har betydning for kvaliteten i forløb og dagligdag, men det er individuelt, hvordan de foretrækker at det anvendes. Referencer: 1. Accelerating innovation: the power of the crowd. Global lessons in e-Health implementation d Documents/e-health-implementation Case study: UK Department of Health: Whole System Demonstrator program http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/accelerating-innovation/Documents/ehealth-implementation.pdf 2. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet & Finansministeriet (2012): National handlingsplan for udbredelse af telemedicin, Fonden for Velfærdsteknologi 3. Sundhedsstyrelsen (2007), Resume af anbefalinger for KOL. Tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering af KOL. http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2007/CFF/KOL/KOLanbefalinger-resume.pdf 4. Danske regioner (2013): Bidrag til en ny sundhedspolitik http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2013/Marts/~/media/Mediebibliotek_2011/SUNDHED/Publikationer%20og%20h%C3%B8ringssvar/Bidrag%20til%20ny%20sundhedspolitik.pdf.ashx 5. Malterud, Kirsti (2011): Kvalitative metoder i medisinsk forskning – en innføring, 3. ed., Universitetsforlaget
OriginalsprogDansk
Publikationsdato3 okt. 2014
StatusUdgivet - 3 okt. 2014
BegivenhedDansk Gerontologisk Selskabs nationale konference: aldring og samfund. Rehabilitering – når livet skal leves hele livet - KOnferencecenter Comwell, Middelfart, Danmark
Varighed: 2 okt. 20143 okt. 2014

Konference

KonferenceDansk Gerontologisk Selskabs nationale konference
LokationKOnferencecenter Comwell
LandDanmark
ByMiddelfart
Periode02/10/1403/10/14

Emneord

  • KOL

Citationsformater